Financiële compensatie bij studievertraging door overmacht

Beste student,

Als je door overmacht studievertraging hebt opgelopen, kan de Universiteit Utrecht je in sommige gevallen financieel helpen. Overmacht kan bijvoorbeeld ontstaan door ziekte, psychische problemen, bijzondere familieomstandigheden, een functiebeperking of een zwangerschap. Om in aanmerking te komen voor financiële compensatie bij studievertraging door overmacht is het belangrijk dat je op tijd contact opneemt met de studieadviseur om de omstandigheden te bespreken. Je dient dit binnen 3 maanden na het ontstaan van de overmachtssituatie te bespreken met de studieadviseur.

Als je in studiejaar 2023-2024 studievertraging oploopt, dan is er misschien financiële compensatie mogelijk, ook wel afstudeersteun genoemd. Het indienen van een digitale aanvraag voor deze compensatie kun je doen tussen september 2024 en januari 2025. Let goed op of je aan de voorwaarden voldoet voordat je een aanvraag indient en zorg dat je op tijd jouw omstandigheden kenbaar hebt gemaakt bij de studieadviseur. Meer informatie lees je hier: https://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/financiele-regelingen/overmacht

Het is goed om te weten dat het niet mogelijk is om afstudeersteun over eerdere studiejaren aan te vragen.

Met vriendelijke groet,
De Studieadviseurs, Onderwijs- en Studentenzaken Diergeneeskunde