20 december 2017

Fijne feestdagen en een inspirerend 2018!

We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid en inzet in het afgelopen jaar.

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Dat jullie gekozen hebben voor de Universiteit Utrecht en dat we jullie mogen opleiden, beschouwen we als een groot voorrecht! Samen met jullie zoeken we de grenzen van onze kennis op om ze te kunnen verleggen. In het afgelopen jaar hebben we hierbij hele mooie resultaten geboekt en bijgedragen aan het oplossen van vraagstukken in onze maatschappij. Dat stemt dankbaar.

We kijken vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar, en wensen je fijne feestdagen en een inspirerend 2018!

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht,

Prof. dr. Anton Pijpers,
Voorzitter

Prof. dr. Bert van der Zwaan,
Rector Magnificus