3 april 2018

Bied kinderen en jongeren een sterke basis

Fellowship Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken

Ga jij de uitdaging aan?

Ben je net afgestudeerd? Met de fellowship Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken krijg je de kans om bij te dragen aan een sterke basis voor kinderen en jongeren. Lees gauw verder en meld je aan!

 

Hoe geven we kinderen en jongeren samen een sterke basis?

Pedagoog Micha de Winter draagt het begrip ‘pedagogische civil society’ uit: opvoeden is een gedeelde taak van alle volwassenen in het leven van een kind. Hoe geven we kinderen en jongeren samen een sterke basis, en helpen we ze veilig en kansrijk opgroeien in hun eigen omgeving? Hoe maken we daarbij gebruik van het sociale netwerk en de eigen kracht van gezinnen? 

De fellowship Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken zoekt praktische antwoorden op deze vragen, vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden. Daar hebben we jou bij nodig!

Wat ga je doen?   

Je bedenkt een maatschappelijk relevante, interdisciplinaire challenge die aansluit bij de centrale vragen van dit fellowship: de basis voor essays, handreikingen, colleges, lezingen en workshops waar studenten, wetenschappers, praktijkwerkers en beleidsmakers mee aan de slag kunnen.

Je deelt de resultaten van je werk via wetenschappelijke media en met een breder publiek via een jaarlijks symposium en de kanalen van het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht.

Wat krijg je ervoor terug?

Je bouwt een netwerk op en doet ervaring op met onderwijs geven. Bovendien geef je je loopbaan een kickstart, bijvoorbeeld door een voorstel te schrijven voor langlopend onderzoek binnen hetzelfde thema.

Je wordt begeleid vanuit het Nederlands Jeugdinstituut en de Universiteit Utrecht. Prof. dr. Micha de Winter maakt onderdeel uit van de begeleidingscommissie.

Dien jouw voorstel in!

Heb je in het studiejaar 2016-2017 of 2017-2018 je mastertitel behaald aan de Universiteit Utrecht, of kun je aantonen dat je in 2018 afstudeert? Dan zien we het voorstel voor jouw challenge op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken graag tegemoet! Je kunt je voorstel uiterlijk 1 september 2018 indienen via secretariaatpedagogiek@uu.nl.

Jouw voorstel...

  • Beschrijft een actuele challenge die aansluit bij de focus van de fellowship Maatschappelijke Opvoedvraagstukken;
  • Beschrijft de maatschappelijke impact die het oplossen van deze challenge oplevert;
  • Gaat uit van een interdisciplinaire benadering en beschrijft de wetenschappelijke oriëntatie die jou inspireert bij het formuleren van je challenge of bij het vinden van de oplossing;
  • Bevat een voorlopig, globaal werkplan dat aangeeft aan welke oplossingen je wilt werken tijdens je jaar als fellow.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met prof. dr. Mariëtte de Haan van de Universiteit Utrecht of met Kees Bakker van het Nederlands Jeugdinstituut. 

Download het aanvraagformulier hier!

Voorwaarden

  • Afgestudeerden die in het studiejaar 2016-2017 of 2017-2018 hun mastertitel hebben behaald aan de Universiteit Utrecht, of studenten die kunnen aantonen dat ze in 2018 afstuderen kunnen een voorstel indienen.
  • Het verzorgen van onderwijs bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen maakt voor 0,2 FTE deel uit van de fellowship, en zal in lijn zijn met het project dat de fellow gaat uitvoeren (onder meer begeleiden van bachelorthesissen op dit project, onder supervisie van een docent-onderzoeker).
  • De impuls voor het loopbaanperspectief van de fellow vormt onderdeel van de aanstelling en de ondersteuning, zolang die gericht is op versterking van het thema maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.
  • De winnende kandidaat krijgt 1 oktober 2018 bericht. De fellow start uiterlijk 1 november 2018, en wordt voor de duur van 1 jaar aangesteld bij de Universiteit Utrecht of bij het Nederlands Jeugdinstituut. 
  • De Universiteit Utrecht en het Nederlands Jeugdinstituut kennen de fellowship Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken één keer per jaar toe.

Onderzoeksthema Jeugd

Wil je maatschappelijke problemen aanpakken, dan kun je het beste beginnen bij kinderen. Het Utrechtse onderzoeksthema Dynamics of Youth investeert in een veerkrachtige jeugd. Wetenschappers uit alle vakgebieden werken samen om kinderontwikkeling beter te leren begrijpen. Hoe ontwikkelen kinderen en jongeren zich in onze snel veranderende samenleving?