9 april 2020

Faculteitsraad verkiezingen 2020

Verkiezingen studentzetels Faculteitsraad: digitaal en online

Studenten van de Faculteit Bètawetenschappen kunnen meepraten over faculteitsbrede zaken en mede richting geven aan de strategie. Ook kunnen zij zich kandidaat stellen voor studentenzetels van de Faculteitsraad (FR).
Vanwege de Coronamaatregelen zal dat verkiezingentraject dit jaar in aangepaste vorm zijn.

Kandidaatstelling

Iedere student kan zich kandidaat stellen en ook kan iedere student gaan stemmen, mits hij/zij voorkomt in het kiesregister. Dit kun je controleren op www.uu.nl/stem.
De kandidaatstellingstermijn is verlengd tot 7 mei 2020. Voor lijsten die tot nog toe nog niets hebben ingeleverd is er een aangepast kandidaatstellingsformulier.

Omdat het in deze tijd niet mogelijk is handtekeningen te verzamelen, zullen de kandidaten op een nieuwe lijst ondersteuners online benaderen. Ondersteuners wordt gevraagd vanaf hun UU e-mailadres een kort bericht te sturen naar de lijsttrekker, met vermelding dat zij Lijst X van district Y ondersteunen. De kandidaten verzamelen de gegevens op de ondersteuningslijst en dienen deze vóór 7 mei in, samen met de e-mails van de ondersteuners.

Lijstbekendmaking via Teams

Wanneer je een eigen lijst hebt opgesteld hoor je op 11 mei of de lijst is goedgekeurd. Daarna heb je nog een paar dagen om eventuele omissies te verhelpen. Op 18 mei om 9:00 uur is er via Microsoft Teams een openbare bijeenkomst waarin de lijsten bekend worden gemaakt.

Online stemming

De verkiezingen zullen online plaatsvinden van 2 tot en met 4 juni 2020, zoals gebruikelijk na Pinksteren. De uitslag van de verkiezingen zal zijn op 5 juni 2020. Over de online stemming en de uitslag zal later bericht volgen.

Meer informatie

De volledige planning van de verkiezingen en de kandidaatstellingsformulieren kun je vinden op de verkiezingenwebsite. Voor vragen aan de Kiescommissie kun je e-mailen naar Science.verkiezingen@uu.nl.