7 maart 2019

Extra vergadering U-raad met CvB over kwaliteitsafspraken

Universiteitsraad 2018-2019

Op 11 maart is er een extra vergadering van de universiteitsraad met het College van Bestuur (CvB). Deze vergadering draait volledig om het bespreken van de kwaliteitsafspraken (inzet van de studievoorschotmiddelen ter verbetering van de onderwijskwaliteit). De U-raad heeft instemming over het plan dat naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) wordt opgestuurd. Wil jij bij de vergadering zijn en horen wat de raad en het college bespreken? Kom dan op 11 maart vanaf 13.00 uur naar zaal M2.01 in het David de Wiedgebouw. Na afloop is er om 14.00 uur taart.

Voor wie?

Alle UU-studenten en -medewerkers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de universiteitsraad mogen aanwezig zijn bij de vergadering. Je kunt meeluisteren, maar niet meepraten. Zo hoor en zie je wat er speelt en hoe de medezeggenschap jouw belangen behartigt. Je kunt natuurlijk altijd vooraf contact opnemen met een raadslid als je iets wilt inbrengen over een van de geagendeerde onderwerpen.

Verslag op deze site

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: na de vergadering volgt een kort verslag op deze site. Houd ook de Facebookpagina van de U-raad in de gaten.

Wil je meedenken? Laat je horen!

Uiteraard staat de universiteitsraad altijd open voor goede suggesties of ideeën. Dus zit je niet in een van de medezeggenschapsraden en wil je toch meedenken? Laat je horen! Mail naar studentenuraad@uu.nl.

Vergaderingen met CvB

De universiteitsraad vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Hier zijn alle 24 leden van de raad (personeelsleden én studentleden) bij aanwezig.