8 oktober 2020

Extra regels gebruik studieplekken op Janskerkhof 2/3

Uitsluitend toegang tot het gebouw met een geldige collegekaart van de UU
Vanwege de grote toeloop is besloten om uitsluitend studenten van de UU toegang te geven tot het gebouw, er vindt controle bij de ingang plaats dus zorg dat je je digitale collegekaart bij je hebt. Zonder geldige collegekaart wordt de toegang geweigerd.

Het gebouw is toegankelijk vanaf 8.30 uur
In verband met corona neemt de schoonmaak meer tijd in beslag, om deze reden zal het pand pas om 8.30 open gaan. Lokalen die op dat moment nog niet zijn schoongemaakt blijven dicht tot de schoonmaak is geweest, het streven is alles voor 9.00 uur schoon te hebben. Laat de schoonmakers hun werk doen.

Mondkapjes buiten de lokalen
Wij verzoeken jullie dringend om een mondkapje te gebruiken in de hal, de gangen en overige ruimtes buiten de lokalen. Ook verzoeken we jullie om niet te blijven hangen in de gangen en overige ruimtes als je geen college volgt of aan het studeren bent.

Schoonmaak lokaal
Als je gaat studeren in een lokaal waar daarvoor college is geweest of andere studenten hebben gezeten moet je zelf de tafel schoonmaken: https://students.uu.nl/praktische-zaken/corona-en-onderwijs/huisregels-in-gebouwen 

Tot slot, houd je ten allen tijden aan de aanwijzingen van de corona-coordinatoren en de medewerkers FSC! Alleen als iedereen zich aan de regels houdt kan het gebouw open blijven.

Met vriendelijke groet,
namens de Onderwijsdirecteuren,
Studiepunt Rechten