24 maart 2020

Eurest verzorgt samen met SPAR University vanaf 9 juli catering binnen UU

Proeverij banqueting nieuwe cateraar

De cateringlocaties zijn inmiddels vanwege de maatregelen rondom het coronavirus gesloten. Toch gebeurt er nog het nodige op cateringgebied. Het contract met cateraar Sodexo loopt op 8 juli 2020 af. Daarom heeft het Facilitair Service Centrum (FSC) een Europese aanbesteding uitgevoerd. Eurest Campus Services, in samenwerking met SPAR University, heeft deze aanbesteding gewonnen. SPAR University gaat de kiosk in het Victor J. Koningsbergergebouw en Madame Jeanette in het Jeannette Donker-Voetgebouw exploiteren en Eurest de overige locaties en het eten en drinken bij bijeenkomsten. 

Eisen aan nieuwe cateraar

De UU heeft in de aanbesteding ruimte gelaten voor de inschrijving van verschillende soorten marktpartijen. Dat leidt nu tot een mooie samenwerking van een cateraar en retailer. Om het eigen ondernemerschap van de cateraar zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen, heeft de UU geen prijs of assortiment uitgevraagd, maar slechts enkele kaders meegegeven.

Voor de kiosk in het Victor J. Koningsberger zorgt SPAR University ervoor dat er een breed assortiment beschikbaar is, met bijbehorende brede prijslijn. In de samenwerking met SPAR University komt de nadruk op duurzaamheid, diversiteit, ondernemerschap en technologie te liggen. Bijvoorbeeld: er komt een app met zeer scherpe kortingen, in de kiosk in het Victor J. Koningsbergergebouw komt een Grab&Go wandkoeling, een Super Healthy wand, een self-checkout en wordt gebruik gemaakt van de Zero Waste Bag om voedselverspilling tegen te gaan.  

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid daagt de UU de nieuwe cateraars uit tot het verduurzamen van de catering. Dan gaat het om de bereiding en herkomst van de producten, maar ook om het tegengaan van voedselverspilling, beperken van logistieke bewegingen, verminderen van afvalstromen en het verminderen van water- en energieverbruik. Ook het aantrekkelijk aanbieden van verantwoorde keuzes en het helpen van mensen bij het maken van een bewustere keuze voor verantwoorde voeding zijn wensen van de universiteit. Eurest en SPAR University zetten ook in op Social Return. Eurest zet op de UU-locaties mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Transitieperiode

De komende maanden vormen een transitieperiode. Dan wordt er meer duidelijk over het assortiment voor de verschillende cateringlocaties, de prijzen en de cateringconcepten. Via visuals op de cateringlocaties kun je dit zien. Ook de precieze openingstijden worden dan bepaald. Alleen van de kiosk in het Victor J. Koningsbergergebouw zijn deze tijden al bekend, namelijk van 08.00 tot 16.00 uur. 

Input voor de aanbesteding en beoordeling

Het FSC heeft op allerlei manieren input op voor de aanbesteding opgehaald. Bijvoorbeeld via:

  • gesprekken met stakeholders: van bestuurders en de universiteitsraad tot faculteitsraadsleden en studentassessoren;
  • advies van UU-experts op gebied van duurzaamheid, en van andere organisaties zoals de Hogeschool Utrecht;
  • per projectfase een wisselende klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van diverse doelgroepen;
  • brainstormsessies waarvoor medewerkers en studenten werden uitgenodigd;
  • eerdere klanttevredenheidsonderzoeken;
  • voor een onderdeel van de beoordeling heeft een afvaardiging van de universiteitsraad en de Green Office een bijdrage geleverd.

Visie op catering

De basis voor de aanbesteding was een visie op catering:

De horeca, retail en banquetingservices van de Universiteit Utrecht zijn inspiratievol, ambitieus, duurzaam, vol ondernemerschap en sluiten aan bij de behoeftes van studenten, medewerkers, bezoekers en bewoners op het gebied van eten en drinken. Er is voor ieder wat wils!

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanbesteding voor catering? Neem dan contact op met contract- en leveranciersmanager Anna Stamp-Jongbloed.