11 augustus 2020

Etiquette online onderwijs

Door de COVID-19 uitbraak vindt meer onderwijs dan voorheen op afstand plaats, bijvoorbeeld online via MS Teams. Ook bij online onderwijs gelden de normale regelingen en procedures, inclusief gedragsregels. In deze etiquette lichten we de relevante aspecten hierover uit en lichten we toe hoe we deze interpreteren voor online onderwijs.