9 oktober 2020

Ervaar jij ongewenst gedrag?

Maandag 5 tot en met vrijdag 9 oktober staat in het teken van de Week van de Veiligheid. Iedere dag krijg je online antwoord op de vragen: waar kan ik terecht bij incidenten, meldingen en vragen rondom veiligheidsthema’s? En wat wordt er precies met mijn melding gedaan? Vandaag staat het melden van ongewenst gedrag centraal.

Een studente heeft veel contact met een docent over het vak dat ze bij hem volgt. Maar onlangs stuurde hij haar opeens in de avond een app-bericht over een artikel. De studente voelt zich er ongemakkelijk bij, want ‘s avonds wil ze niet met haar studie bezig zijn. Ook mailt ze liever in plaats van appen. Ze wil geen officiële klacht indienen, maar ze heeft wel behoefte aan een klankbord. De studente vraagt daarom een gesprek aan bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Samen bespreken ze de situatie en de vertrouwenspersoon geeft haar advies hoe ze het beste haar grenzen kan communiceren naar de docent.

Studenten of medewerkers die te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of pesten, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de vertrouwenspersoon. Het kan gaan om ongewenst gedrag naar jou of naar anderen in jouw omgeving. Om dit gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit bespreekbaar wordt gemaakt.   

Hoe maak je een melding?    

Je kan een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag inschakelen voor advies en ondersteuning. Er zijn twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag: mevrouw Marian Joseph  en de heer Frank Peters. Je benadert hen rechtstreeks voor een afspraak via (030) 253 7328 (Marian Joseph) of (030) 253 2256. Mailen kan ook. Dit doe je naar M.J.Joseph@uu.nl of f.j.v.m.peters@uu.nl. Je krijgt dan zo snel mogelijk een afspraak. Dit kan vaak al binnen enkele dagen.  

Wat wordt er gedaan met een melding?   

Frank legt uit: “Wat er met een melding gebeurt, is afhankelijk van de wensen van de melder. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd genoteerd, dus zonder naam, opleiding of functie.” Marian: “We kunnen de melder ook bijvoorbeeld ondersteunen bij het indienen van een formele klacht. Soms heeft iemand echter geen behoefte aan het indienen van een formele klacht en dat er een sanctie volgt voor beklaagde, maar dan wil de melder gewoon dat het ongewenste gedrag ophoudt.” Frank: “Daarnaast hebben we als vertrouwenspersonen ook  een signaalfunctie en rapporteren we jaarlijks cijfers aan de universiteitsraad, maar hierbij gaat het om algemene trends. Hiervoor gaan we ook jaarlijks in gesprek met het College van Bestuur.”  

We vroegen Frank en Marian ook ieder naar hun eigen handelswijze. Frank: “Ik vind het belangrijk dat wij als vertrouwenspersonen laagdrempelig zijn, zodat mensen ook bij ons kunnen checken als ze bijvoorbeeld twijfels hebben over bepaald gedrag dat een ander vertoont. En ik vind het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen. Dat ze op basis van een gesprek weer nieuwe keuzes kunnen maken en eventuele vervolgstappen kunnen zetten.” Marian vervolgt: “Ik heb hetzelfde uitgangspunt. Ik vind het van belang om goed te luisteren, alles boven tafel te krijgen, te helpen bij het in het kaart brengen van het probleem en om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor het ondernemen van actie. Ik denk dat mensen zich vaak machteloos voelen, dus één van de doelen van onze gesprekken kan zijn dat mensen hun rol weer terugpakken. Wij zijn er om een bijdrage te leveren aan sociale veiligheid.”  

Meer informatie    

Voor aanvullende informatie of vragen kun je contact op nemen met Frank Peters of Marian Joseph.