Enquête studentenwelzijn: help de Taskforce Studentenwelzijn om de knelpunten in kaart te brengen

De taskforce studentenwelzijn wil bijdragen aan aanpak van studentenwelzijn bij diergeneeskundestudenten, hiervoor is een enquête opgesteld die alle studenten in kunnen vullen. Uit de enquête worden actiepunten gehaald om het studentenwelzijn te verbeteren.

Begin vorig jaar is de Taskforce Studentenwelzijn in het leven geroepen. Middels een vragenlijst wil de Taskforce inventariseren waar de knelpunten bij studenten zitten, om vervolgens een plan van aanpak te maken hoe de Taskforce Studentenwelzijn hier op korte en lange termijn aan kan bijdragen.

De vragenlijst bevat ongeveer 25 vragen en duurt slechts 10 minuten om in te vullen. De resultaten zijn anoniem en worden vertrouwelijk verwerkt. Alvast bedankt voor de input!