28 april 2017

“Eigenlijk zou een buitenlandervaring verplicht moeten zijn”

De helft van de studenten Diergeneeskunde doet een onderdeel van de studie in het buitenland. Wie zijn deze studenten? Hoe zag hun tijd in het buitenland eruit en wat zijn de mogelijkheden? Lees de verhalen van drie van onze masterstudenten. Ga daarna zelf aan de slag om naar het buitenland te gaan. Want: “Eigenlijk zou een buitenlandervaring verplicht moeten zijn”, concluderen de studenten.

De professor staat hoog in aanzien en eist van je dat je je professioneel opstelt
Marjan van den Hoogen, masterstudent Diergeneeskunde, Geneeskunde van gezelschapsdieren

Masterstudent Diergeneeskunde Marjan van den Hoogen vertelt over haar onderzoeksstage in Amerika bij Colorado State University via het Merial Veterinary Scholar Program. Ze is in totaal vijf maanden weg geweest waarvan drie maanden op stage en twee maanden op reis. Op advies van de kliniek waar ze stage liep had ze haar ‘gewone’ kleren aan tijdens het werk. Haar professor was daar niet blij mee. “Ik heb meteen de vereiste kleding aangetrokken. Vervolgens enorm mijn best gedaan tijdens het onderzoek en met statistische berekeningen. Dat hielp! Mijn professor was op het einde heel tevreden over me.” Voordat Marjan op reis kon heeft ze eerst een stage gezocht en begeleiders van de faculteit Diergeneeskunde hebben haar verder geholpen. Naast het regelen van een visum, vaccinaties en het verblijf heeft ze een goede verzekering afgesloten. “Want”, zegt Marjan: “In Amerika is elke handeling een risico.”

Wat heb je allemaal gedaan in Amerika? Marjan: “Naast het stagelopen heb ik nieuwe vrienden gemaakt en veel leuke mensen ontmoet. We zijn gaan raften met een hele groep, barbecueën en op stap geweest. Natuurlijk veel Engels geleerd. Aan het einde van de stage heb ik een posterpresentatie gehouden in Ohio met 500 andere studenten die ook een stage hadden gedaan.” Eenmaal terug in Nederland is ze meteen aan de slag gegaan met het schrijven van een verslag en de presentatie voor haar begeleiders. “Het is even wennen hier. Ik mis mijn nieuwe vrienden. Ik spreek mijn Amerikaanse begeleider gelukkig regelmatig. Daarnaast komt de baas van de kliniek waar ik stage liep, binnenkort naar Nederland voor een bezoek aan onze faculteit.”

Feiten op een rij

 • Buitenlandervaring: onderzoeksstage in Amerika, Colorado State University
 • Onderwerp: ‘Development of a Canine Functional Questionnaire for Assessing Rehabilitation Outcomes’. Een samenvatting van het onderzoek staat in het complete symposium boek (p.287) op de website van Merial, Ohio State University: https://merial.vet.ohio-state.edu/posters-abstracts
 • Begeleiders: dr. C.F. Wolschrijn, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde & dr. Haussler, Colorado State University, Fort Collins, CO, USA
 • Meer informatiePowerPoint-presentatie van Marjan van een voorlichtingsbijeenkomst in april 2017
’s Nachts in bed hoor je de leeuwen buiten brullen
Euan Goethals, masterstudent Diergeneeskunde, Geneeskunde van gezelschapsdieren

Masterstudent Euan Goethals heeft zijn onderzoeksstage in Zuid-Afrika in de Mnisi Community, net buiten het Kruger Park, gedaan. Voor zijn onderzoek verbleef hij in het Hans Hoheisen Wildlife Research Station (HHWRS) van de Universiteit van Pretoria. “De eerste dag kwam ik na een uurtje al een luipaard tegen. ’s Nachts in je bed hoor je de leeuwen buiten brullen. Wat een super mooie ervaring!”

Hoe heb je een en ander aangepakt? Euan: “Ik heb na een gesprek met prof. Jongejan een motivatiebrief en cv naar Zuid-Afrika gestuurd. Ik heb een reisverzekering en accommodatie geregeld, ticket gekocht en voor de autohuur een internationaal rijbewijs aangevraagd. Ik ben ook bij het International Office van onze faculteit geweest, onder andere voor het tekenen van een stageovereenkomst.” Dit laatste is verplicht voor vertrek naar het buitenland. De International officer beoordeelt de praktische uitvoerbaarheid van de plannen van een student en adviseert over de organisatorische gang van zaken. Een visum was in het geval van Euan niet nodig: “Omdat ik net geen drie maanden naar Afrika ging.” Wat voor onderzoek heb je gedaan? Euan: “Ik heb de effectiviteit tegen teken van een bepaald middel onderzocht bij geiten. Als er tijd over was ging ik een dierenarts helpen in een kliniek. Wat me opviel was de enorme kloof tussen arm en rijk in Afrika en dat alles een stuk langzamer gaat dan in Nederland.” Eenmaal terug in Nederland ben je nog niet klaar. “Maar”,  zegt Euan: “Dat komt allemaal goed!”

Feiten op een rij

 • Buitenlandervaring: onderzoeksstage in Zuid-Afrika, Universiteit van Pretoria
 • Onderwerp: ‘Repellency of ticks from nontreated goats by exposure to pyrethroid-treated goats in the area of Mnisi’. Euan werkt aan het verslag (op te vragen via UCTD zodra deze klaar is)
 • Begeleiders: prof. dr. F. Jongejan, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde & dr. H. Stoltsz, Universiteit van Pretoria
 • Meer informatiePowerPoint-presentatie van Euan van een voorlichtingsbijeenkomst in april 2017
De vluchtelingenstroom kwam op gang en bij de banken stonden lange rijen mensen
Myrthe de Vries, masterstudent Diergeneeskunde, Geneeskunde van gezelschapsdieren

“Ik was aan het worstelen met Lijn 5, het laatste vak van de bachelor. Het wilde maar niet lukken. Ik ben toen wel begonnen met de voorbereidingen voor een onderzoekstage in het buitenland. Uiteindelijk ben ik geslaagd en kon ik na het pakken van de koffers samen met medestudent Mandy Jelicic vertrekken.’’ Ook Myrthe moest van alles regelen voor haar vertrek. Bij het zoeken naar een onderwerp voor haar onderzoeksstage kwam ze in gesprek met prof. dr. F. Jongejan die een project over teken wilde starten in Griekenland. Tijdens haar onderzoeksstage hebben Myrthe en Mandy labwerk verricht, voorlichting gegeven aan boeren over teken en overdraagbare ziektes én veel teken verzameld in potjes. De werktijden in Griekenland zijn anders dan in Nederland constateert Myrthe: “We zaten braaf om 9.00 uur in het lab om te beginnen. Soms was er om 11.00 uur nog niemand. Op het einde van de stage moest ineens alles af.” Myrthe en Mandy hebben enorm genoten en met hun autootje het hele land doorkruist. Ze hebben ook veel meegemaakt: vele vluchtelingen gezien in Lesbos waar ze geen hulp aan mochten bieden, in de rij gestaan bij de bank om het laatste beetje beschikbare geld op te nemen en Myrthe is erg ziek geweest: “Ik kwam bij een specialist in een achterafgebouwtje terecht en kreeg een medicijn dat in Nederland verboden is. Het heeft wel geholpen!”
Heb je verder nog tips? “Maak foto’s van bijvoorbeeld handelingen die je in het buitenland doet voor in je verslag, ga meteen schrijven als je thuis komt en plan je presentatie in. Maar houd vooral contact met de mensen die je hebt ontmoet en kijk voor een buitenlandervaring zeker ook in Europa.”

Feiten op een rij

 • Buitenlandervaring: onderzoeksstage in Griekenland, laboratorium faculteit van landbouw en agricultuur van de universiteit van Thessaloniki
 • Onderwerp: 'Ticks and tick-borne diseases surveillance with special reference to Anaplasma infections in small ruminants on the island of Lesvos'
 • Begeleiders: prof. dr. F. Jongejan, Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde & dr. S. Sotiraki, Griekenland
 • Meer informatiePowerPoint-presentatie van Myrthe van een voorlichtingsbijeenkomst in april 2017