Eerste trialtest voor voortgangstoets Diergeneeskunde

Studenten maken een toets

In samenwerking van EAEVE werken we in Europees verband aan de ontwikkeling van een vragenbank voor de voortgangstoets. De eerste vragen worden deze maand getest op validiteit. Ook veertig studenten van onze faculteit zullen deelnemen aan het testpanel.

Doel van dit project is het samenstellen van een gemeenschappelijke vragenbank met gevalideerde vragen die we kunnen gebruiken in de voortgangstoetsing.  De vragenbank wordt de bron voor de voortgangstoets die vanaf september 2022 in zowel bachelor als master zal worden ingezet. De vragen dekken zowel de eindtermen van de bachelor en masterprogramma als de zogenoemde Day-One-competenties waarover een dierenarts moet beschikken bij het afronden van de opleiding.

Deze test wordt gedaan tussen 15 en 31 december en is de eerste trialtest van in totaal drie testen. In totaal nemen 229 studenten deel vanuit de veterinaire faculteiten van Kopenhagen, Helsinki, Oslo en Utrecht. De studenten maken de vragen en houden bij hoeveel tijd ze nodig hebben voor de beantwoording per vraag.

Met de resultaten van deze test kan de validiteit (psychometrie) van de individuele MCQ- items worden vastgesteld, oftewel: meten de vragen wat ze moeten meten? Na goedkeuring kunnen de vragen worden opgenomen in de gemeenschappelijke vragenbank.