EduXchange: studeer aan meerdere universiteiten met één druk op de knop

Wil jij graag een vak volgen bij een andere universiteit, zonder al het papierwerk dat daarbij komt kijken? Sinds kort kun je heel eenvoudig via EduXchange.nl vakken volgen bij Eindhoven University of Technology (TU/e) en Wageningen University & Research (WUR). Op de website www.eduxchange.nl staan de verschillende cursussen waarvoor je je kunt inschrijven.

Je kunt kiezen uit meer dan 40 vakken, zoals een cursus creatief programmeren, internationale politiekbiomaterialen, gezondheidspsychologiebeheer van bedrijfsinformatiesystemen. geschiedenis van huisvesting en steden of een cursus over natuurlijke gevaren en rampen. Uiteraard wordt dit aanbod de komende tijd verder uitgebreid. Je resultaat wordt vervolgens automatisch doorgegeven aan de UU. De vakken op het platform zijn zo aangepast dat ze beter aansluiten op de verschillende periodes van de instellingen. Waar mogelijk is gekozen voor minder campus-gebonden contactmomenten.

Goedkeuring Examencommissie

Zorg wel dat je goedkeuring hebt van de examencommissie van je opleiding voor het volgen van deze cursussen,

Studeren over de grenzen van instellingen heen

EduXchange is een eerste stap om studenten meer vrijheid te geven in het samenstellen van je eigen curriculum. De Universiteit Utrecht werkt samen met de TU/e, WUR en het UMCU in een kennisalliantie. De bedoeling is dit verder landelijk uit te breiden. Kennisdeling in het onderwijs en onderzoek staat in deze alliantie centraal. Daarom kunnen studenten van de Universiteit Utrecht zich vanaf nu heel eenvoudig inschrijven voor cursussen bij de andere universiteiten (WUR en TU/e) via het online platform eduXchange.