29 juni 2018

Drie Utrechtse studenten genomineerd voor ECHO Award

Bijna alle ECHO-genomineerden met de mensen die hen voorgedragen hebben en Annetje Ottow

Het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid heeft drie studenten van de Universiteit Utrecht genomineerd voor de ECHO Award 2018. Het doel van de ECHO Award is om positieve aandacht te genereren voor individuele successen van studenten uit de multiculturele samenleving. Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun bovenmatige studieprestaties, grensverleggende instelling, bruggenbouwers-kwaliteiten, actieve maatschappelijke betrokkenheid en leiderschap. 

De genomineerde studenten van de Universiteit Utrecht zijn:

  • Avin Ghedri (master Geneeskunde, aangemeld door Gönül Dilaver en Berent Prakken). In Avins vele nevenactiviteiten is een duidelijke rode lijn te ontwaren: bruggen slaan tussen groepen met een Westerse en niet-Westerse achtergrond, voornamelijk in de context van de opleiding Geneeskunde. Haar inzet varieert van succesvolle blogs en onderwijs op middelbare scholen tot het organiseren van klankbordgroep bijeenkomsten binnen de Faculteit Geneeskunde. Avin is genomineerd voor de ECHO Award wetenschappelijk onderwijs;
  • Moska Hellamand (master Drug Innovation, aangemeld door Aukje Mantel). Moska maakt zich hard voor de vertegenwoordiging van kwetsbare groepen en hun toegang tot de samenleving. Dit doet zij niet enkel in haar onderzoek, wat zich richt op de toegankelijkheid van geneesmiddelen in lage inkomenslanden, maar tevens in de lokale politiek. Moska is genomineerd voor de Bèta Techniek Award;
  • Antoni Barshini (Rechtsgeleerdheid, 3e jaars, aangemeld door Titia de Kramer). Kenmerkend voor Antoni is zijn brede maatschappelijke inzet, niet alleen binnen zijn studievereniging maar ook voor vluchtelingen. Als juridisch adviseur bij de Rechtswinkel, taaldocent en lid van het Syria Legal Network spant hij zich continue in om zijn eigen ervaringen en opleiding in te zetten voor anderen. Antoni is genomineerd voor de Loyens & Loeff Law & Tax Award.

Twee Utrechtse studenten zijn wel voorgedragen door de universiteit, maar niet genomineerd door ECHO. Dit zijn Fadoua Ajjaji (master Economie, aangemeld door onderwijsdirecteur / Wetenschapsknooppunt) en Khaled Essa (bachelor College Pharmaceutical Sciences/Honours BETA, aangemeld door Arjen Vredenberg). Als ervaringsdeskundige en rolmodel begeleidt Fadoua eerste generatiestudenten bij hun eerste kennismaking met de academische wereld. Tevens is ze initiatiefnemer voor een nieuw buddyprogramma van de Universiteit Utrecht, waarin basisschoolleerlingen kennis maken met wetenschappelijk onderzoek. Khaled zet zich op doortastende en sensitieve wijze in voor medestudenten en internationale studenten. Zijn betrokkenheid heeft geleid tot een nieuw ontwikkelde onderwijscursus, succesvolle symposia en een vraagbaakfunctie voor studenten die deelnemen aan het Erasmus uitwisselingsproject.

De uitreiking van de ECHO Award 2018 is op 20 september 2018. De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan de University of California Los Angeles in de Verenigde Staten.