16 december 2019

Drie cateringlocaties sluiten per 23 december 2019

Restaurant Universiteitsbibliotheek binnenstad

De UU kiest ervoor om het aantal bemenste cateringlocaties vóór 8 juli 2020 van negentien terug te brengen tot twaalf vanwege de aanbesteding voor catering. Het restaurant in de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad (UBB), de kiosk in Janskerkhof 2-3 en Goliath in het David de Wiedgebouw zijn drie van de locaties die sluiten. Omdat de Sodexo-medewerkers die in deze locaties werken (tijdelijk) in andere UU-cateringlocaties aan de slag gaan, sluiten de drie locaties al per 23 december 2019.

Waarom sluit de drie locaties al eerder dan 8 juli 2020?

Sodexo is samen met haar medewerkers op zoek gegaan naar een passende oplossing voor degenen die werken op één van de UU-cateringlocaties die gaat sluiten. Voor de medewerkers van het restaurant in de UBB, Goliath én de kiosk in Janskerkhof 2-3 geldt dat zij (tijdelijk) op een andere UU-cateringlocatie aan de slag gaan. Het gevolg is dat die drie locaties per 23 december 2019 sluiten. De Universiteit Utrecht snapt dat het voor studenten die in de betreffende gebouw studeren, vervelend is dat de cateringlocaties nu al sluiten. Zij vraagt hiervoor echter ieders begrip. De universiteit wil graag meewerken aan het herplaatsen van de Sodexo-medewerkers. Veelal werken zij al langere tijd bij de UU.

Welke cateringfaciliteiten blijven beschikbaar?

In alle panden staan op diverse plekken al automaten voor warme dranken, frisdranken en snacks. In het David de Wiedgebouw en Janskerkhof 2-3 wordt gekeken naar een uitbreiding van het aantal automaten. In de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad zijn eind november al extra automaten geplaatst. Espressobar Lodewijk blijft open in de bibliotheek, ook na 8 juli 2020.

Wat komt er op de plekken van de cateringfaciliteiten?

Het is nog niet duidelijk wat er op de plaats van de cateringfaciliteiten in de drie gebouwen komt. Hiermee gaan projectgroepen aan de slag met daarin vertegenwoordigers van verschillende organisatieonderdelen.

Aanbesteding catering

Het contract met de huidige cateraar Sodexo loopt op 8 juli 2020 af. Daarom vindt een aanbestedingstraject plaats om een nieuwe overeenkomst voor catering te sluiten. Om ervoor te zorgen dat de aanbesteding succesvol en toekomstbestendig is, kiest de Universiteit Utrecht ervoor om het aantal bemenste cateringlocaties terug te brengen.

Meer informatie

Anna Stamp-Jongbloed: a.n.l.stamp-jongbloed@uu.nl