Doorontwikkeling Utrecht Science Park rondom de faculteit

Overzichtsfoto huisvesting diergeneeskunde

Komende jaren wordt het Utrecht Science Park (USP) doorontwikkeld naar een levendig gebied waar ontmoeten, kennis delen en interdisciplinair samenwerken centraal staan. In de regio USP Oost wordt duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor Diergeneeskunde gerealiseerd. Parallel daaraan wordt het gebied rondom onze gebouwen opnieuw ingericht. Dit gebeurt aan de hand van een gebiedsplan en kavelplan. Deze plannen worden komende tijd door de directie Vastgoed & Campus (V&C) in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde opgesteld.

Gebiedsplan USP Oost

In het gebiedsplan USP Oost worden de kaders vastgelegd voor de verschillende onderdelen in het gebied rondom de gebouwen van Diergeneeskunde. Denk aan verkeer, horeca, onderwijs, studentenwoningen, bedrijven en groenvoorzieningen. Daarnaast worden uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd voor de uitwerking van zaken zoals mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en verblijfskwaliteit.

Kavelplan nieuwbouw Diergeneeskunde

Binnen het gebiedsplan wordt ingezoomd op de ruimte rondom het nieuwe faculteitsgebouw van Diergeneeskunde. Hiervoor wordt een kavelplan opgesteld. Een belangrijk thema hierin is de ‘verbinding’ van de faculteit met de rest van de universiteitscampus. Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die studenten opleidt tot dierenarts. Daarnaast doen we als faculteit hoogstaand onderzoek en hebben we een uniek veterinair perspectief op Life Sciences-vraagstukken. Onze unieke aard leidt tot een pakket van zeer specifieke eisen en randvoorwaarden voor de nieuwbouw en voor de logistiek en het transport van mens en dier in het aangrenzende gebied. Dit pakket wordt meegenomen bij de uitwerking van het kavelplan.

Betrokkenen en planning

De plannen worden in opdracht van de UU opgesteld door een adviesbureau en een team van deskundigen van de UU op het gebied van biodiversiteit, mobiliteit en landschapsinrichting. Bij de ontwikkeling van de plannen werkt V&C nauw samen met belanghebbenden, waaronder de faculteit Diergeneeskunde. Inmiddels is gestart met het maken van de plannen. De planning is om beide plannen in juli 2022 klaar te hebben.

Meer weten?

Op de website van Campus Development vind je meer informatie over alle projecten in het USP. Heb je een vraag of wil je meer weten over de plannen? Stuur dan een mail aan communicatievc@uu.nl.