8 maart 2019

Docentprijzen naar Niels Bovenschen en Marij Swinkels

Niels Bovenschen, docent Biomedische Wetenschappen en hoofd van het Pathologisch Onderzoekslaboratorium, heeft de docentenprijs 2019 gewonnen. Marij Swinkels, docent in Bestuurs- en Organisatiewetenschap ontving de prijs voor docenttalent van het jaar. De jury heeft beide docenten gekozen vanwege hun betrokkenheid bij hun studenten en de manier waarop zij hun studenten inspireren om voorbij hun veronderstelde mogelijkheden te reiken. De winnaars van de Utrechtse docentenprijzen zijn op 7 maart aangekondigd tijdens de jaarlijkse Onderwijsparade, een dag ter inspiratie en promotie van innovatie van het onderwijs en docentontwikkeling bij de Universiteit Utrecht. De docenten zijn voorgedragen door hun eigen studenten via de studieverenigingen en geselecteerd door een jury bestaande uit ervaren docenten en studenten.

Docent van het jaar Niels Bovenschen

Niels Bovenschen studeerde Medische Biologie aan de Vrije Universiteit en is sinds 2012 Universitair Hoofddocent (UHD) Biomedische Wetenschappen bij de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Niels heeft een groot hart voor zijn studenten, neemt zijn studenten uitermate serieus en motiveert hen door in zijn onderwijs te differentiëren.

Zijn promotie voltooide hij bij Sanquin, waarna hij onderzoek verrichtte bij TNO en het UMCU. Als UHD verdeelt hij zijn tijd tussen onderwijs en onderzoek: hij is hoofd van een onderzoekslaboratorium, leidt een programma over de integratie van onderwijs en onderzoek, en richtte bachelor research hubs op. Naast het onderzoek ligt zijn hart bij het onderwijs. Niels haalde zijn Basis en Senior Kwalificatie Onderwijs en hij volgde de leergang Onderwijskundig Leiderschap. Sinds 2017 is hij bovendien Senior Fellow bij het Centre for Academic Teaching. Na succesvolle afronding daarvan komt hij in aanmerking voor een aanstelling als hoogleraar met accent op onderwijs. Zijn fellowproject richt zich op onderzoek-gestuurd onderwijs.

Rolmodel voor academische studenten

Eén van Niels’ speerpunten is research-based learning. Hij daagt zijn studenten al in de bachelorfase uit om met onderzoeksvoorstellen te komen die ze vervolgens op echte data mogen toepassen. Zijn lab staat open voor iedereen: studenten voelen zich echt opgenomen in het team. Dit doet Niels niet enkel ter inspiratie; zijn doel is om studenten – op alle niveaus – op te leiden tot wetenschapper. Hij bevordert en benut hun academische vaardigheden door ze te laten proeven aan onderzoek. Door zijn ervaring in wetenschappelijk onderzoek en de natuurlijke wijze waarop hij zijn studenten daarin rondleidt, is hij een rolmodel voor zijn studenten. De jury noemt Niels: ‘een gedreven docent met een duidelijke en overtuigende onderwijsvisie die hij weet toe te passen in zijn indrukwekkende pakket van werkzaamheden.’

Docenttalent Marij Swinkels

Marij Swinkels studeerde bij USBO aan de Universiteit Utrecht en begon daar in 2016 een promotieonderzoek naar de rol van politici in de Eurocrisis. Voor haar promotie was ze docent en onderzoeker in Nederland (School voor Openbaar Bestuur) en in Zweden (Swedish National Defence College). “Betrokken, motiverend en open”, zo beschrijven haar studenten haar. Marij genereert grote impact op haar studenten. Ook buiten de opleiding is zij zichtbaar, onder andere als mede-initiatiefnemer van InclUUsion: een programma dat vluchtelingen toegang geeft tot het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. In 2016 won ze de Social Impact Award van haar faculteit.

Innovatief onderwijs met impact op studenten

Marij heeft een duidelijke visie op academisch onderwijs waarin zij bij studenten zowel persoonlijke als inhoudelijke ontwikkeling faciliteert. De kennis die zij verwerft in haar onderzoek, past zij toe in diverse activerende en creatieve werkvormen. Begrippen worden uitgelegd met behulp van 30 Seconds, ze stimuleert kritische academische discussies en onderzoeksmethodes als cognitive mapping vinden hun weg naar de werkcolleges. De jury was onder de indruk van het beeld dat Marij’s studenten hebben geschetst. ‘Hieruit blijkt dat ze een natuurlijk inlevingsvermogen heeft dat ze inzet om dichter bij de studenten te komen, zonder een vorm van hiërarchie te benadrukken.

Docentenprijs en prijs voor Docenttalent

De Universiteit Utrecht lauwert sinds de jaren ‘90 docenten die uitzonderlijk goed presteren, prikkelen, uitdagen en motiveren met de Docentenprijs en de prijs voor Docenttalent. Utrechtse studieverenigingen kunnen ieder jaar een docent voordragen voor deze prijzen. Uit een shortlist met genomineerden worden aan de hand van strenge criteria uiteindelijk de winnaars gekozen door een jury bestaande uit Utrechtse topdocenten en studenten. Criteria zijn bijvoorbeeld het creëren van interactie met studenten en de bijdrage aan de leerervaring van de student. De officiële uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de Diesviering van de universiteit op 26 maart.

Meer informatie.