14 april 2021

Dit zijn de nieuwe leden van de Faculteitsraad Geowetenschappen

Van 6-8 april hebben de medezeggenschapsverkiezingen plaatsgevonden. De uitslag van de verkiezingen voor de Faculteitsraad Geowetenschappen is door de kiescommissie vastgesteld.

De leden van de Faculteitsraad Geowetenschappen 2021-2022 zijn:

Studentgeleding:

  • Nivedita Bansal, Atys Michel, Julia Machado Vido (Sustainable Development)
  • Thomas Sanders, Floris Eijkelboom (Aardwetenschappen en Fysische Geografie)
  • Loes van der Woerdt, Lisa Stapper, Joy Schutte (Sociale Geografie en Planologie)

Personeelsgeleding (voor de personeelsgeleding heeft geen verkiezing plaastgevonden):

  • Gaston Heimeriks, Elena Fumagalli (departement Sustainable Development)
  • Francien Peterse, Bas van de Schootbrugge (Departement Aardwetenschappen)
  • Menno Straatsma (departement Fysische Geografie)
  • Geertje Speelman, Gerald Mollenhorst (departement Sociale Geografie en Planologie)
  • Lukas Bouten (Faculteitsbureau)