Dit zijn de kandidaten voor de universiteitsraad! Op wie ga jij stemmen? 

Studenten konden zich tot en met 14 april verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad en faculteitsraden. Inmiddels zijn de kandidatenlijsten bekend. Bij de verkiezingen van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei kunnen alle studenten hun stem uitbrengen op één van de kandidaten. Op wie ga jij stemmen? Bekijk nu de kandidaten!   

Meedenken en adviezen geven   

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad en bij de diensten de dienstraad.  

Verkiezingen  

Dit jaar hebben zich twee studentenlijsten gemeld voor de universiteitsraad. Er zijn meer kandidaten dan zetels. Daarom zijn er verkiezingen van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei. Bekijk wie er op de kandidatenlijsten staan.  

Meer informatie  

Wil je meer informatie over de verkiezingen? Neem contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, a.m.partridge@uu.nl.