Dit zijn de kandidaten voor de Faculteitsraadverkiezingen!

Cartoon van nieuwsgierig mannetje

Van 13 tot en met 15 mei kun je jouw stem uitbrengen voor de medezeggenschapsraden van de universiteit. De Faculteitsraad (FR) is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel van de faculteit. De kandidatenlijst voor de verkiezingen is bekend gemaakt, zodat jij alvast kan kijken op wie je wilt stemmen!

Wat doet de medezeggenschap?

De FR bestaat uit 24 raadsleden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. De FR overlegt met het Faculteitsbestuur over het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie. De raadsleden vergaderen zes keer per jaar met het faculteitsbestuur en in de weken daaraan voorafgaand zijn commissievergaderingen. Zo blijven ze goed op de hoogte van de plannen van de faculteit en zijn ze een belangrijke gesprekspartner voor het Faculteitsbestuur.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Faculteitsraad, bekijk de Instagram van de studentengeleding of stuur een mail naar studentengeleding.gw@uu.nl.

Naast de Faculteitsraad wordt op universitair niveau gesproken binnen de Universiteitraad. Ook op deze kandidaten kan jij je stem uitbrengen! Lees hier meer over de universitaire verkiezingen. Als student kan je alleen stemmen op de studentengeleding. Kandidaten worden voor 1 jaar gekozen.

Breng jij je stem uit van 13 tot en met 15 mei? Ga naar uu.nl/stem en zorg dat jij jouw geluid laat horen in de medezeggenschapsraden!

Kandidatenlijst studentengeleding


Lijst VUUR

Lijst VUUR (Verenigde Utrechtse Universitaire Raden) zet zich in voor de thema’s studentenwelzijn, onderwijskwaliteit, diversiteit & inclusie en duurzaamheid. Meer informatie vind je hier.

 1. Matthijs Brinkhuis
 2. Aoife Buckley
 3. Annebet van Rijn
 4. Boris Wesseldijk
 5. Saskia Corveleijn
 6. Sanne Hoekstra
 7. Axel van Dijk
 8. Midas van de Weetering
 9. Berend Floor
 10. Vera Ortlep
 11. Dore van Zwolle
 12. Sven Elbers
 13. Elisah Kil

De Vrije Student-GW

DVS (De Vrije Student) focust zich op de thema’s flexibiliteit binnen het onderwijs, ⁠leefbaarheid en ⁠transparantie. Meer informatie vind je hier.

 1. Bo Nieuwenhuizen
 2. Floris Beenakker
 3. Chiara Evans
 4. Olivier de Haan
 5. Lisa Pais
 6. Melle Berg