Dit zijn de kandidaten voor de Faculteitsraadverkiezingen!

De faculteitsraad is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel van de faculteit. De verkiezingen zijn van 8 tot en met 12 mei. De kandidatenlijst voor de verkiezingen is bekend gemaakt, zodat jij alvast kan kijken op wie je wilt stemmen.

De FR bestaat uit 24 raadsleden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. Als student kan je alleen stemmen op de studentengeleding. Kandidaten worden voor 1 jaar gekozen. De FR overlegt met het faculteitsbestuur over het facultaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. Ze vergaderen zes keer per jaar met het faculteitsbestuur en in de weken daaraan voorafgaand zijn commissievergaderingen.

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van de Studentengeleding, op de pagina van de Faculteitsraad of stuur een mail naar studentengeleding.gw@uu.nl.

Kandidatenlijst studentengeleding

Lijst VUUR

1. Pepijn van Manen
2. Matthijs Brinkhuis
3. Annebet van Rijn
4. Axel van dijk
5. Saskia Corveleijn
6. Midas van de Weetering
7. Amber Verspui
8. Iris Pruiksma
9. Sven Elbers
10. Jona van Santen
11. Jeroen Henderix
12. Hans Kobes
13. Teresa Pappalardo
14. Lune de Rijck
15. Koen Janssen
16. Pepijne van Rooijen

De Vrije Student-GW

1. Lisa Pais
2. Olivier de Haan
3. Tristan Hofkes
4. Sara Ordeman
5. Melle Berg