Digitaal scriptiearchief Geesteswetenschappen en UU verplaatst naar Osiris

Goedkeuring & vrijstelling via Osiris Zaken

Vanaf 1 september 2021 wordt het scriptiearchief van de UU verplaatst naar OSIRIS en is Scripties Online (voorheen Igitur) niet langer beschikbaar. 

Ben je ná 1 september 2021 klaar met je studie? Dan krijg je ongeveer een week nadat je bericht hebt gekregen over je afstuderen, een e-mail met een link naar Osiris. Vervolgens kun je in Osiris > Mijn Zaken de definitieve versie van je scriptie uploaden. Je scriptie blijft 7 jaar in OSIRIS bewaard.

Masterstudent? Publiceer je scriptie!

Ben je masterstudent? Dan publiceer je je scriptie zodat deze vindbaar is via Google/WorldCat. Bachelorscripties worden niet gepubliceerd.

Achtergrond

Voorheen kon je je scriptie uploaden bij Scripties Online en werd het bijbehorende scriptie-archief beheerd door de Universiteitsbibliotheek. Scripties Online houdt op te bestaan. Scripties van studenten van de Universiteit Utrecht worden, als daar toestemming voor gegeven is, op termijn vindbaar in algemene wetenschappelijke zoeksystemen zoals Google (Scholar) en WorldCat. Tijdelijk, tijdens de transitieperiode na 1 september, zijn scripties verminderd vindbaar in wetenschappelijke zoeksystemen. Wil je graag een bepaalde scriptie inzien? Neem dan contact op met de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Vragen?

Heb je vragen over het publiceren of het vinden van scripties? Neem dan contact op met de bibliotheek.