Diergeneeskunde zoekt leden voor de nieuwe facultaire commissie Equality, Diversity en Inclusion (EDI)

De UU wil een zichtbare bijdrage leveren aan een inclusieve universitaire gemeenschap, aan een rechtvaardige samenleving, en gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Diergeneeskunde steunt dit en het Facultaire Bestuur heeft met instemming van de faculteitsraad besloten tot oprichting van een facultaire EDI commissie. Onze decaan, Debbie Jaarsma, zal het eerste jaar voorzitter zijn van deze commissie, ook neemt zij deel aan de UU brede EDI stuurgroep.

De facultaire commissie fungeert als aanspreekpunt voor studenten en medewerkers van DGK inzake EDI thema’s. Ook helpt de commissie met bekendmaken en draagvlakverbreding van EDI thema’s binnen Diergeneeskunde en denkt mee over concrete acties en beleidsgerichte initiatieven.

Tot slot heeft de commissie een signaalfunctie binnen de faculteit en de UU en vertaalt zij UU brede EDI onderwerpen naar passende initiatieven binnen DGK.

Wil jij je graag inzetten voor Equality, Diversity en Inclusion bij Diergeneeskunde? Mail dan naar Katrien Reuser, HR adviseur, k.e.c.reuser@uu.nl. Wij zijn op zoek naar een zo divers mogelijke werkgroep van in totaal ongeveer 7 à 8 medewerkers en 2 à 3 studenten.