Diederik Gussekloo nieuwe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Black-and-white portrait of Diederik. White man with short hair and beard. He wears large thin-framed glasses and a dark jacket over a light-coloured shirt.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. De Universiteit Utrecht heeft daarom twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Hier kun je als medewerker of student terecht voor advies en ondersteuning wanneer je op een ongewenste manier bent benaderd. Vanaf heden is Diederik Gussekloo gestart als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Diederik volgt Jerre Mijnarends op die per 1 januari een baan buiten de universiteit heeft gevonden.

Waarom wilde je graag aan de slag als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag?

"Net als veel studenten en medewerkers binnen de Universiteit Utrecht hecht ik veel waarde aan een veilige werk- en leeromgeving. En ik vind het heel belangrijk dat er een laagdrempelig aanspreekpunt is waar collega’s en studenten gevoelens van sociale onveiligheid kunnen bespreken. Ik hoop dat studenten en medewerkers die last ondervinden van ongewenst gedrag mij weten te vinden voor een luisterend oor, hulp en advies."

In wat voor situaties kunnen medewerkers en studenten bij jullie terecht?

"De vertrouwenspersoon is er voor je als je te maken krijgt met ongewenst gedrag. In situaties waarin er sprake is van pesten, (seksuele) intimidatie, onveilige situaties, discriminatie, agressie of geweld kun je altijd bij mij of mijn collega Marian Joseph terecht om hier in vertrouwen over te praten en samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn om eventueel een klacht in te dienen. Als je denkt dat er sprake is van ongewenst gedrag, houd het dan niet voor je, maar maak het bespreekbaar, ook als getuige!"

Studenten en medewerkers kunnen een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag inschakelen voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Naast Diederik Gussekloo is ook Marian Joseph vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

Maak je iets vervelends mee bij de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende personen waar je terecht kunt, afhankelijk van je situatie.

Ben je op zoek naar andere ondersteuning? Bekijk hier bij wie je terecht kunt.