DGK Nieuwsbericht 5

Beste studenten,

Dit is het vijfde nieuwsbericht van de faculteit Diergeneeskunde om studenten te informeren over (onderwijs)zaken die bij onze opleidingen spelen.

Algemene informatie 

Met elkaar en voor elkaar

Het coronavirus zorgt wederom voor een nieuwe realiteit. Eén die veel vraagt van het onderwijs, van zowel studenten als docenten. We zijn trots op alle docenten die in deze tijd nog harder werken dan ze normaal al doen om het onderwijs online en op locatie door te laten gaan. En we zijn trots op de flexibiliteit en enorme inzet van jullie als studenten om zo goed als het gaat met alle veranderingen om te gaan. Laten we daarom juist in deze periode er voor elkaar zijn en elkaar helpen. Met elkaar houden we dit vol en zorgen we voor een veilige onderwijsomgeving.

Wat moet ik doen als ik klachten heb en/of door het coronavirus geen onderwijs kan volgen?

Op de pagina Coronavirus van de Diergeneeskunde Studentensite vind je informatie over wat je moet doen als je klachten hebt of besmet bent met het coronavirus. En wat moet doen als je door het coronavirus niet kan deelnemen aan onderwijs. Deze pagina is ook het startpunt voor actuele informatie voor studenten over onderwijs, praktische zaken en hulp en voorzieningen in tijden van het coronavirus.

Mondkapjes bij verplaatsing in gebouwen en in specifieke situaties

Vanaf nu geldt: draag een mondkapje als je je verplaatst in de universiteitsgebouwen. Bijvoorbeeld in de gangen, bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij de liften, in kantines en in wachtrijen. Als je op de plaats van bestemming bent, kun je het mondkapje afzetten. In specifieke situaties, bijvoorbeeld bij sommige practica, is het niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming. Draag ook daar dan een mondkapje.

Studieplekken op de faculteit beschikbaar als je fysiek onderwijs volgt

De gebouwen op de Yalelaan zijn op dit moment geopend voor specifieke werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld labonderzoek) en geroosterd onderwijs. Op de dag dat je bent ingeroosterd voor fysiek onderwijs kun je op de faculteit op de reguliere plekken terecht voor zelfstudie, bijvoorbeeld tussen onderwijsmomenten in of als je direct na fysiek onderwijs een digitaal onderwijsmoment hebt. Hou er rekening mee dat ook hier de anderhalve meter wordt gehandhaafd en er dus minder plekken zijn dan gebruikelijk.

In de Universiteitsbibliotheek USP zijn 191 studieplekken beschikbaar voor zelfstudie en in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad zijn er nog eens 95 studieplekken. De studieplekken zijn te reserveren voor studenten van de Universiteit Utrecht in de Resource Booker. Boeken kan maximaal één week vooruit. 

Kluisjes Androclus tijdelijk buiten gebruik

Vanwege de aangescherpte maatregelen kunnen de kluisjes in het Androclus voorlopig niet worden gebruikt. We adviseren studenten om hun jas en spullen mee naar de practicumzaal te nemen als ze onderwijs hebben. De spullen kunnen worden opgeborgen in het washok. Neem na het practicum je persoonlijke spullen weer mee en was je labjas thuis.

Financiële compensatie voor studievertraging als gevolg van Corona

De Coronacrisis kan leiden tot studievertraging. Er zijn op dit moment twee verschillende compensatie regelingen afhankelijk van je persoonlijke situatie:

  1. Je hebt na half maart 2020 geen onderwijs kunnen volgen omdat dit niet meer werd aangeboden.
  2. Je hebt sinds half maart 2020 het alternatief aangeboden onderwijs niet kunnen volgen als gevolg van met Corona samenhangende bijzondere omstandigheden.

Op de Studentensite staat uitgelegd voor welke studenten een regeling van toepassing is,  en welke acties je moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de compensatie, zie: https://students.uu.nl/praktische-zaken/de-coronacrisis-wonen-en-geldza…. Tevens kan je hier vinden welke aanvullende regelingen er nog zijn voor heel specifieke situaties.

Of er nog nieuwe compensatie regelingen komen voor de vertragingen die opgelopen worden tijdens de huidige 2e Corona golf is op dit moment nog niet duidelijk. Houd daarom bovengenoemde Studentensite in de gaten!

Capita Selecta punten voortaan in nieuw systeem: PE-Veterinair

De Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde is een samenwerking aangegaan met Dactari Dierenartsencoöperatie om de puntenregistratie van de extracurriculaire diergeneeskundige activiteiten te professionaliseren. Het nieuwe systeem PE-Veterinair, onderdeel van Dactari, is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt om gevolgde vakkennis inzichtelijk te maken. Lees hier meer over het nieuwe systeem en hoe je je kunt registreren.

Informatie voor bachelorstudenten

Toets Digestie onverwachts uitgesteld

Deze week heeft de onderwijsdirecteur in overleg met de examencommissie het ongebruikelijk besluit genomen om de 2e jaars toets Digestie te verplaatsen van vrijdag 16 oktober naar woensdag 28 oktober. In eerste instantie was aangekondigd dat de digitale toets niet meer op locatie, maar online zou worden afgenomen. De mogelijkheid om hierbij online proctoring in te zetten was binnen de UU en de faculteit nog niet voldoende opgeschaald voor grote groepen (in dit geval 228 deelnemers). Voor de examencommissie was dit echter aanleiding om haar grote zorgen te uitten omdat zonder toezicht tijdens de toets, fraude niet voldoende gedetecteerd kon worden. Hiermee werd de kans groot dat het toetsresultaat voor iedereen ongeldig zou worden verklaard. Om te voorkomen dat alle studenten hierdoor gedupeerd zouden worden, heeft de onderwijsdirecteur besloten om de toets te verplaatsten naar een moment dat de online proctoring wél voor alle deelnemers kon worden gerealiseerd. Het besluit kon pas kort van tevoren meegedeeld, waarvoor excuses.

De onderwijsdirecteur heeft voor maandag 19 oktober van 10.00-10.45 uur een TEAMS bijeenkomst georganiseerd om zijn besluit nog verder toe te lichten en vragen van studenten te beantwoorden. Gebruik deze code om aan deze TEAMS bijeenkomst deel te nemen: o14u8xn

Hier vind je meer informatie over online proctoring.

OM en CM worden online getoetst

Omdat vanaf eind oktober de mogelijkheid tot online proctoring voor grote groepen is gerealiseerd, gaan we kijken of voor de toetsing van de cursussen ‘Van cel tot molecuul’ (254 deelnemers) op 4 november en ‘Van organisme tot weefsel’ (243 deelnemers) op 6 november óók online proctoring kan worden ingezet. Momenteel wordt binnen de hele UU geïnventariseerd of de capaciteit toereikend is. Alle studenten die voor deze vakken staan ingeschreven krijgen hier over tijdig bericht.

Feestelijk digitaal ondertekenmoment diploma’s

Deze week zijn 246 bachelor diploma’s aangetekend verstuurd naar iedereen die het afgelopen half jaar is afgestudeerd. De voorzitter van de Opleidingscommissie kreeg haar diploma zelfs tijdens de vergadering afgeleverd! Om de afgelasting van de fysieke uitreiking toch nog enigszins luister bij te zetten is het initiatief genomen om begin november een feestelijk digitaal ondertekenmoment te organiseren. Het idee is dat alle afgestudeerden op hetzelfde moment hun diploma ondertekenen. Vervolgens worden ook de twee scriptieprijzen uitgereikt. Na dit moment is er nog gelegenheid om samen met de tutor nog even digitaal na te borrelen. De datum van dit digitale onderteken-feestje wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Oriënteer je op tijd voor de keuzecursussen

Dit jaar vindt er geen keuzecursusmarkt voor de 2e en 3e jaars plaats, dus verdiep je op tijd in alle interessante mogelijkheden. In dit nieuwsbericht lees je meer over de mogelijkheden die er zijn binnen en buiten de faculteit. Wist je bijvoorbeeld dat alle keuzecursussen van Biomedische Wetenschappen (BWM) open staan voor Diergeneeskunde studenten?

Informatie voor masterstudenten

READY, VET, GO!

Donderdag 29 oktober vindt READY, VET, GO! plaats, dé nieuwe dag voor masterstudenten en recent afgestudeerde dierenartsen. Deze dag wordt georganiseerd door de faculteit Diergeneeskunde, DSK en KNMvD in samenwerking met PJD en Dactari Dierenartsencoöperatie. Deze masterdag staat volledig in het teken van een soepele overgang van faculteit naar het (brede) beroepenveld van dierenarts. Daarbij biedt het mooie kansen voor community building tussen masterstudenten en dierenartsen (van binnen én buiten de faculteit). Je leest hier meer over het programma en de aanmeldmogelijkheden.

Extern Onderwijs

Kun je door corona je extern onderwijs niet volledige afmaken, neem dan uiterlijk de eerstvolgende werkdag dag contact op met de EO coördinator van jouw masterprogramma. Er wordt dan in overleg naar een individuele oplossing gezocht.

Gezocht! Masterstudentlid Board of Studies

De Board of Studies, hèt adviesorgaan van de Faculteit Diergeneeskunde is per november op zoek naar een nieuw studentlid. Hiervoor zoekt de BoS een enthousiaste student die zich verbonden voelt met de studentengemeenschap, en zich vooral ook zeer betrokken voelt bij de faculteit en het onderwijs daarbinnen. Lees meer.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem gerust contract op met OSZ.

Bereikbaarheid OSZ

  • De OSZ-balie in het Androclus is op donderdagen weer geopend!
  • Je kunt OSZ iedere dag tussen 10 en 12 uur bellen met vragen (030 253 4858)
  • Daarnaast kun je ook altijd een mail sturen naar: osz.vet@uu.nl