DGK Nieuwsbericht 4

Beste studenten,

Dit is het vierde nieuwsbericht van de faculteit Diergeneeskunde om studenten te informeren over (onderwijs)zaken die bij onze opleidingen spelen.

Start nieuwe collegejaar

Aanstaande maandag start het nieuwe collegejaar. We hopen dat iedereen een prima zomer heeft gehad en we verheugen ons erop om iedereen weer terug te zien, zowel in levende lijve als online.

Hou vol, ook nu vinden we een weg!

DSK welkom eerstejaars diergeneeskunde

Introductie eerstejaars

Komende week start de introductie van de eerstejaars. We hebben een mooi online & op locatie programma samengesteld in nauwe samenwerking met de D.S.K. Alle studenten worden op maandag online verwelkomd door de decaan en de onderwijsdirecteur van de bachelor. Ook is er net als voorgaande jaren een presentatie van de studieadviseur. Studenten maken ‘s middags kennis met hun mentoren en spelen daarna een online escape-room spel. Vervolgens ontvangen we van dinsdag tot en met vrijdag elke dag een deel van de eerstejaars op de Yalelaan. Ze worden in hun mentorgroepjes in een carrousel door allerlei kleinschalige activiteiten geloodst en maken ’s middags kennis met de verschillende veterinaire studieverenigingen. De lunch en het diner worden op gepaste afstand genuttigd in de garage van landbouwhuisdieren. We willen zo alle eerstejaars de gelegenheid bieden om écht thuis te raken bij Diergeneeskunde.

Corona informatie en regels

De UU heeft alle relevante informatie over corona en onderwijs overzichtelijk bij elkaar gezet op de studentensite. Lees deze informatie regelmatig door, het wordt telkens aangepast. Er zijn ook huisregels opgesteld voor het gebruik van alle gebouwen, we willen je vragen om die ook steeds even door te nemen voordat je naar de Yalelaan komt. De eerste twee weken van het collegejaar lopen er in alle onderwijspanden speciale begeleiders rond die aanwezige studenten helpen om wegwijs te raken in de routing. Als er zaken zijn die je opvallen of waarvan je vindt dat het beter kan, meld dat vooral! Dat kan via dit meldformulier, je krijgt dan altijd te horen hoe jouw melding is opgepakt en wat er aan wordt gedaan.

Aangepast hygiëne protocol

In de klinieken is deze zomer een aangepast hygiëneprotocol in gebruik genomen. Er worden vaker mond-neuskapjes gebruikt en deze worden door de faculteit verschaft. In de praktijk is dit al de regel, de poster op de studentensite wordt hierop aangepast. Het hygiëneprotocol Faculteit Diergeneeskunde vind je op de Studentensite, onder Coronavirus.

Rooster blok 1 is gepubliceerd

Voor de bachelor is maandag 17 augustus het rooster voor blok 1 (tot en met vrijdag 6 november) gepubliceerd waarin zorgvuldig een combinatie is gemaakt tussen onderwijs op locatie en online. In tegenstelling tot voorgaande jaren is tijdens de corona-maatregelen niet toegestaan om onderling te ruilen. Je kunt dus alleen het onderwijs op locatie volgen op het moment waarop je bent ingedeeld. De docenten blijven hun enorme best doen om al het onderwijs van hoog niveau te houden. Ga vooral in gesprek met je docent als je suggesties hebt hoe het anders of beter kan en blijf ook je feedback geven in de geformaliseerde evaluaties.

Roosterproces voor blok 2 (start maandag 9 november)

Bij Diergeneeskunde wordt, afwijkend van de rest van de Universiteit Utrecht, normaal geroosterd per semester en niet in blokken. Vanwege corona is het UU beleid dat al het onderwijs en de tentamens wél in blokken wordt geroosterd. Dit geeft de mogelijkheid om sneller corona- maatregelen van de overheid te kunnen verwerken in het plannen van het onderwijs en de beschikbare ruimte optimaler te verdelen. Het rooster zoals dat nu bekend is loopt dan ook tot vrijdag 6 november. De planning is dat het rooster van blok 2 (dat start op maandag 9 november) uiterlijk 28 oktober wordt gepubliceerd in MyTimeTable.

Online onderwijs in TEAMS

Het onderwijs dat niet op locatie gegeven kan worden, wordt zoveel mogelijk via TEAMS aangeboden. Op Blackboard vindt de steeds de meest actuele informatie hoe je in de juiste TEAMS omgeving terecht komt. Om de herkenbaarheid van de cursussen te verbeteren zijn er voor onze faculteit zelfs speciale TEAMS pictogrammen gemaakt. Daarnaast zijn er in het Androclusgebouw twee werkgroepruimtes ingericht waar docenten op een meer actiever manier kunnen lesgeven in TEAMS. De komende tijd gaan we docenten begeleiden in het gebruik van de extra technische mogelijkheden in die lokalen.

Masterplaatsing juli 2020

In juli zijn er ruim 150 studenten geplaatst voor de master. Dit is een historisch hoog aantal. Onverhoopt heeft dit het resultaat dat een aantal studenten lang moet wachten voordat ze mogen instromen in de major. Het grote aantal is om uiteenlopende redenen te verklaren:

  • Het afgelopen jaar zijn er gaten gevallen in de masterplaatsing: niet alle plekken (ook niet bij Paard en Gezelschapsdieren) werden opgevuld. Dat kan nu eenmaal gebeuren: je bent als student niet verplicht om meteen van de bachelor naar de master door te stromen, dus nemen studenten soms ook bewust een lange pauze of een tussenjaar. Maar deze gaten worden uiteindelijk dan toch een keer opgevuld en zoals wij dat nu inschatten, is dat hier nu gebeurd.
  • Van het 3e jaars bachelorcohort heeft een hoog percentage nominaal gestudeerd, er waren in dit cohort dus weinig vertraagde of afgevallen studenten. Relatief veel studenten uit dit cohort willen nu direct doorstromen naar de master.
  • Voor een groot deel van de 3e jaars studenten gold dat ze vanwege de uitbraak van COVID19 de stationstoets niet hoefden te maken. Dat heeft het aantal bachelor geslaagden in juni doen toenemen ten opzichte van voorgaande jaren.

De faculteit kent al sinds jaar en dag bij tijd en wijle instroomvertraging in de master, dit fluctueert. Het aantal masterplaatsen kan maar beperkt opgehoogd, een besluit daarover wordt altijd door het departement genomen. Dit jaar heeft men zelfs weer moeten afschalen bij GD vanwege de uitbraak van COVID19. Dit om de onderwijskwaliteit te kunnen blijven borgen.
Gelukkig zijn er andere onderdelen waar je als masterstudent mee kunt starten. Mocht je wat langer dan gepland moeten wachten en wil je wat meer opties verkennen? Maak dan een afspraak met de studieadviseur, mw. Trudi Miltenburg.

Luciel van Vuuren

Junior docentprijs 2020 uitgereikt aan anatomiedocente Luciel van Vuuren

Donderdag 27 augustus heeft Luciel van Vuuren de junior docentprijs in ontvangst mogen nemen. De prijs werd uitgereikt door de Assessor der D.S.K., Nick van Bentem, tijdens de facultaire onderwijsmiddag die dit jaar digitaal plaatsvond. De jury bestaande uit de D.S.K., Cornélie Westerman en Theo van Haeften bepaalde na het afnemen van enquêtes onder zowel studenten als docenten wie deze prijs in ontvangst mocht nemen.  Luciel van Vuuren is sinds 2017 werkzaam op de faculteit bij het departement Clinical sciences, afdeling Anatomie & Fysiologie. Uit de enquête kwam naar voren dat studenten het onderwijs dat door Luciel gegeven word als erg duidelijk ervaren. Ze zorgt er voor dat hoofd- en bijzaken goed van elkaar onderscheiden worden. Daarnaast valt haar enthousiasme en betrokkenheid bij al het onderwijs op de faculteit op. Luciel haar grote inbreng in de vergaderingen van de opleidingscommissie werd vaak genoemd. Van harte gefeliciteerd, Luciel!

Hoe gaat het nu met: masterstudente Kimberly Monpellier?

In dit artikel vertelt Kimberly hoe corona haar studieplannen beïnvloedde en haar ook persoonlijk raakte.

 

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via de OSZ-mail: osz.vet@uu.nl