DGK Nieuwsbericht 3

Beste studenten,

Dit is het derde nieuwsbericht van de faculteit Diergeneeskunde om studenten te informeren over (onderwijs)zaken die bij onze opleidingen spelen.

Algemene informatie

Studieplekken op de faculteit beperkt beschikbaar als je fysiek onderwijs volgt

Onze gebouwen op de Yalelaan zijn op dit moment alleen geopend voor specifieke werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld labonderzoek) en geroosterd onderwijs. Alleen op de dag dat je bent ingeroosterd voor fysiek onderwijs is er een beperkt aantal studieplekken beschikbaar om tussen onderwijsmomenten in te gebruiken. Als je niet bent ingeroosterd voor onderwijs op locatie is het niet mogelijk om op de faculteit te studeren of elkaar in de gebouwen te ontmoeten. In de Universiteitsbibliotheek USP zijn 80 studieplekken beschikbaar die te reserveren zijn voor tijdsblokken van 3,5 uur.

Master landbouwhuisdieren toegankelijk voor studenten Animal Sciences

In 2018 heeft het bestuur besloten dat zij zij-instroom mogelijk wil maken voor de master LHVV. Vorig jaar is daarom gestart met een prep programme voor studenten met een afgeronde Europese EAEVE bachelor. De mogelijkheden tot zij-instroom worden nu verruimd voor studenten van de bachelor opleiding Animal Sciences van Wageningen. Vanaf collegejaar 2021-2022 biedt de faculteit een 30EC minor aan die toegankelijk is voor studenten die zijn ingeschreven voor de BA Animal Sciences. Deze studenten  uit Wageningen komen in aanmerking voor toelating van de master LHVV als zij naast het bachelordiploma Animal Sciences eveneens de minor ‘Basics in veterinary medicine’ van de faculteit Diergeneeskunde succesvol hebben afgerond. De minor is een samenhangend pakket van vier cursussen van gelijke omvang en start begin februari 2021. Daarnaast gelden nog enkele andere voorwaarden. Meer over de minor Basics in veterinary medicine lees je hier.

Teams bijeenkomsten in juli met onderwijsdirecteur bachelor en master

Vorige week vonden er diverse bijeenkomsten plaats met de onderwijsdirecteur master Cornélie Westermann en onderwijsdirecteur bachelor Theo van Haeften. In de master waren er bijeenkomsten per masterprogramma en in de bachelor per studiejaar. In de bijeenkomsten werd een update gegeven over de stand van zaken in het onderwijs en was er wederom ruimte voor het stellen van vragen. De opnames van de bijeenkomsten zijn terug te vinden op Blackboard in de community ‘DGK Interne Studentencommunicatie', in de content folder ‘DGK in coronatijd’.

Ontheffing anderhalve meter bij practica

Door de anderhalve meter regel wordt het praktijkonderwijs in aanzienlijk kleinere groepen geroosterd. Voor één practicum betekende dit echter dat er wel 45 kleine groepen geroosterd moesten worden. Dat zou om véél meer inzet van proefdieren vragen en dat kan niet zomaar. Op basis hiervan hebben we een ontheffing gekregen om de anderhalve meter niet te hoeven handhaven bij practica.

Marlise Mensink deelt haar ervaringen rondom de roostering

Onderwijs in kleinere groepen, deels op locatie en grotendeels online, het roosteren van het onderwijs voor het nieuwe academische jaar 2020-2021 is een puzzel. Marlise Mensink, hoofd OSZ, deelt haar ervaringen rondom de roostering in dit nieuwsbericht.

Plannen study abroad 2020-2021

Had of heb je plannen om voor studiedoeleinde naar het buitenland te reizen? Zorg er dan voor dat je goed op de hoogte bent. Voor het eerste semester van 2020-2021 heeft het College van Bestuur besloten om geen inkomende en uitgaande exchange toe te staan. Het afreizen voor onderzoeksstage, veldwerk of coschap is onder voorwaarde wel mogelijk. In dit nieuwsbericht vind je belangrijke aandachtspunten en contactgegevens van het International Office van Diergeneeskunde.

Informatie voor bachelorstudenten

Roostering Onderwijs blok 1

Ook in september zal veel onderwijs nog online worden gegeven. Vanwege de anderhalve meter regel kan nog ongeveer één derde deel van het onderwijs zal op locatie plaats vinden. De onderwijsdirecteuren hebben in overleg met de cursusleider een prioritering aangebracht en dat betekent dat  vooral practica, diergebonden onderwijs en bijeenkomsten met tutorgroepjes door zullen gaan. Op dit moment wordt binnen de hele UU de bachelor roosters opnieuw gemaakt en het streven is dat dit uiterlijk maandag 17 augustus in MyTimetable staat. In MyTimetable wordt duidelijk aangegeven  welk onderwijs op locatie wordt gegeven en welk onderwijs digitaal  plaatsvindt.

Eerste hoorcolleges live online

Van iedere cursus zal het eerste hoorcollege ‘live’ gegeven worden via Teams of vergelijkbaar communicatieplatform. De daaropvolgende hoorcolleges worden vooraf opgenomen en beschikbaar gesteld via Blackboard. In de studiewijzer kun je vinden wanneer je een hoorcollege bekeken moet hebben om goed voorbereid de practica/ werkcolleges in te gaan. De werkcolleges worden grotendeels online gegeven. Cursusleiders wordt gevraagd om activerende werkvormen in te zetten om studenten actief bij het onderwijs te betrekken.

Informatie voor masterstudenten

Geen vertraging bij masterplaatsing

Voor de instroom in de master geldt dat er geen vertraging is in de plaatsing en we voorlopig geen vertraging verwachten in de individuele planning van studenten die gaan starten.  

Roostering onderwijs vanaf september

Voor het masteronderwijs geldt ook dat onderwijs online wordt gegeven als dat mogelijk is. Practica en co-schaponderwijs worden wel op locatie gegeven. De masterroosteraars zijn op dit moment druk bezig om de roosters in orde te maken.

Keuzecursussen

Op de studentensite kun je vinden welke keuzecursussen er in semester 1 door gaan. Ben je nog niet ingeschreven? De na-inschrijfdagen zijn op 17 en 18 augustus. Je vindt te zijner tijd in je rooster op MyTimetable welk onderwijs op locatie geroosterd zal worden.

Keuze coschappen

Op Blackboard is een lijst te vinden van keuze coschappen die vrijwel geheel online worden gegeven en in ieder geval doorgaan. Voor de overige keuze-coschappen kun je voor meer informatie contact opnemen met de onderwijssecretariaten.

Afstudeerfeestje op Insta met speciale UU-gifjes

Het behalen van je universitaire bul is een feestelijk moment. Normaal vier je deze prestatie natuurlijk met veel vrienden en familie. Maar het is waarschijnlijk dat je dit (nog) niet zo uitgebreid hebt kunnen doen vanwege het coronavirus. Gelukkig zijn er geen belemmeringen om dit succesmoment online te delen. We nodigen je uit om jouw afstuderen te delen in een Instagram story. Zoek naar prouduualum om UU afstudeer-gifs te vinden om je foto of video te versieren. En tag @utrechtuniversity zodat we dit bijzondere moment kunnen zien en meevieren!

Vacatures

Vacature werkstudent afdeling Patiëntenadministratie Gezelschapsdieren per 1 augustus 2020

De afdeling patiëntenadministratie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren zoekt per 1 augustus 2020 één of meerdere werkstudenten voor min. 2 a 3 dagen per week, voor een periode van minimaal 4- 5 maanden. Dagen zijn flexibel en in overleg in te roosteren. Het is dynamische functie waar je veel telefoon aanneemt in combinatie met veel administratieve taken waarin je je veterinaire kennis kunt inzetten of kunt uitbreiden. Indien nodig word je ook ingezet aan de receptie van Gezelschapsdieren. Meer weten? Je leest de gehele vacaturetekst op de Studentensite.

Vacature werkstudent afdeling Marketing, Communicatie & Multimedia per 1 september 2020

De afdeling MCM van de faculteit Diergeneeskunde zoekt per 1 september een werkstudent voor min. 3, max. 5 dagen per week, voor een periode van minimaal 5 maanden. Je gaat de facultaire websites en het intranet helpen onderhouden. Je maakt nieuwsbrieven, bent verantwoordelijk voor het organiseren van rondleidingen en je werkt met diverse computersystemen van de universiteit. Meer weten? Je leest de gehele vacaturetekst op de Studentensite.

 

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, stel ze gerust via de OSZ-mail: osz.vet@uu.nl