DGK Nieuwsbericht 21 januari 2022

Beste studenten,

Dit is de studentennieuwsbrief van 21 januari 2022 van de faculteit Diergeneeskunde om studenten te informeren over (onderwijs)zaken die bij onze opleidingen spelen.

> Direct naar de informatie voor bachelorstudenten
> Direct naar de informatie voor masterstudenten

Algemene informatie

DGK onderwijs blok 2

Inmiddels zijn er drie weken van het nieuwe jaar verstreken en is er veel gebeurd. Het hoger onderwijs is weer geopend, maar het aantal oplopende besmettingen (en daarmee thuiszittende studenten en docenten) bracht een nieuwe uitdaging met zich mee. In korte tijd is in overleg met de student-assessor en de Studentenraad voor de volgende oplossing gekozen.

Tot het einde van blok 2 (t/m vrijdag 4 februari) geldt:

 • Werkgroepen en hoorcolleges blijven online (zie OSZ-mail van 17 januari)
 • Online werkcolleges kun je thuis volgen of met medestudenten op de faculteit
  Wil je het online werkcollege samen met medestudenten volgen, dan kan dat vanuit de origineel geroosterde werkgroepruimte op de faculteit (zie OSZ-mail van 18 januari).
 • Toetsen op locatie blijft het uitgangspunt 
  Studenten die door ziekte of quarantaine thuis zitten kunnen met online proctoring aan de toets deelnemen mits zij zich uiterlijk 24 uur vóórdat de toets begint aanmelden bij OSZ (zie OSZ-mail van 17 januari).

DGK Onderwijs blok 3

Zoals te lezen in de coronavirus-update van 19 januari kan het onderwijs in blok 3 op locatie plaatsvinden. Daarbij geldt maximaal 75 personen per ruimte (tentamens uitgezonderd). We informeren jullie tijdig via het rooster hoe de hoorcolleges (die over dit maximum heen gaan) gegeven gaan worden.  

Mondkapjes

Binnen de UU-gebouwen geldt het dringende advies om overal een wegwerpmondkapje (bij voorkeur minimaal type 2) te dragen. Dat geldt wanneer je je verplaatst, maar ook als je zit of stilstaat. Er zijn omstandigheden waarin een uitzondering geldt. De docent besluit in dit geval welke maatregelen nodig zijn.

Gratis training autonomie voor DGK studenten – start februari

Prestatiedruk, keuzestress, het gevoel dat het allemaal te veel wordt…. Neem deel aan de ADEM training en leer en ervaar in vijf bijeenkomsten hoe je jouw autonomie en daarmee veerkracht kunt versterken. Er starten bij Diergeneeskunde in februari drie groepen op verschillende dagen. Lees meer.

Denk mee: Taskforce studentenwelzijn Diergeneeskunde

Je leert in onze opleiding veel over fysieke gezondheid, maar over mentale gezondheid een stuk minder. Toch kan het iedereen overkomen dat je een periode niet lekker in je vel zit. Inmiddels hebben we allemaal ervaren dat de coronacrisis een aanslag kan zijn, of nog steeds is, op je dagelijks welbevinden.

Om deze reden gaat student-assessor Jesse Tijssen samen met anderen aan de slag om een facultaire taskforce studentenwelzijn op te zetten. We willen hiermee taboes wegnemen, problemen waar mensen mee worstelen bespreekbaar maken en onderzoeken wat we als faculteit nog meer kunnen doen om het welzijn van studenten te verbeteren. Wil jij hierover meedenken of heb je goede ideeën, mail Jesse dan via: studentassessor.dgk@uu.nl

Happy Blue Monday

Afgelopen maandag was het Blue Monday, zogezegd de meest deprimerende dag van het jaar. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor depressie. Dat is belangrijk, want een mindere dag hoort er gewoon bij, maar als gevoelens van stress, somberheid en piekeren je vaker in de weg zitten is het belangrijk om hulp te zoeken en er niet alleen mee rond te blijven lopen. Je kunt ook zelf aan de slag door deel te nemen aan activiteiten, workshops of studiegroepen of in gesprek te gaan met een mede-student of een coach.

Verkiezingen studenten FR/OC Diergeneeskunde

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de faculteit Diergeneeskunde en inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad. Lees meer.

Gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Heb jij een projectidee om de corona-achterstanden in het onderwijs of het welzijn van studenten te verbeteren? Het is mogelijk om hiervoor een verzoek tot financiële ondersteuning in te dienen. Check alle voorwaarden en de procedure op de studentensite. Ook als je alleen een briljant idee hebt en nog geen uitgewerkt plan, kun je dit laten weten via de Ideeënbox

Informatie voor bachelorstudenten

BSA pre-advies in januari

Voor alle bacheloropleidingen geldt een bindend studieadvies (BSA). In januari van het collegejaar krijg je een pre-advies. Het pre-advies is niet bindend, maar geeft wel een indicatie van je studievoortgang. Op basis van het pre-advies kun je eventueel besluiten de studie te staken voor 1 februari. Komende weken zal de studieadviseur daarom die studenten oproepen die tot op heden weinig studiepunten hebben gehaald. Lees meer.

Ontwikkeling uniforme cursussen masteropleiding Diergeneeskunde 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de inhoudelijke en logistieke ontwikkeling van de uniforme cursussen voor de master Diergeneeskunde die in september 2022 gaat starten. De acht cursussen van het Uniforme gedeelte (60 EC) gaan als volgt heten (met nog een klein beetje voorbehoud):
 

 1. FAME (Farmacie, Apotheek, Management en Educatie), 7,5 EC/N1*
 2. Basiscoschap PLFV (Postmortale en Laboratoriumdiagnostiek, Farmacologie en Voeding), 7,5 EC/N1
 3. Basiscoschap VVDB (Veterinaire Volksgezondheid, Dierenwelzijn en Biosecurity), 7,5 EC/N1
 4. Basiscoschap Landbouwhuisdieren, 7,5 EC/N1
 5. Basiscoschap Gezelschapsdieren, 7,5 EC/N1
 6. Basiscoschap Paard, 7,5 EC/N1
 7. Junior Extramuraal Coschap (JEC), 7,5 EC/N1
 8. Persoonlijke en professionele ontwikkeling, 7,5 EC/N2 (longitudinale cursus over 3 jaar)

Meer informatie over de differentiatiepakketten en de profileringscursussen volgt zo snel mogelijk op de studentensite van de nieuwe master. De website is nog in ontwikkeling en zal steeds aangevuld worden met praktische informatie. Op de pagina met aanmeldinformatie kun je het bijgewerkte aantal beschikbare plekken per startmoment vinden.

Sluit aan bij de HP bachelor kliniekpresentaties

Wil je nog meer ervaring opdoen met klinisch redeneren en leren van je studiegenoten? Sluit dan online aan bij de kliniekpresentaties van de bachelor honours community op 24 januari om 11 uur. Er wordt een landbouwhuisdieren-casus en een gezelschapsdieren-casus gepresenteerd. Er zijn docenten aanwezig en is er ruimte voor vragen en discussie. Waar? Studentencommunity Diergeneenkunde, kanaal ‘Bachelor studenten Diergeneeskunde’

Extra info bachelor DGK keuzecursussen

In de Studentencommunity Diergeneeskunde vind je meer informatie over de bachelor keuzecursussen bij Diergeneeskunde. Kijk hiervoor in het kanaal Bachelor studenten Diergeneeskunde, onder Bestanden/ Files. Je vindt alle keuzecursussen ook in de Onderwijscatalogus.

Agenda: uitgelicht

 • Maandag 24 & dinsdag 25 januari 2022 - Na-inschrijfdagen cursussen semester 2
 • Maandag 31 januari 2022 - Start voorinschrijving DGK keuzecursussen periode 4
 • Vrijdag 11 februari 2022 - Master's Open Day 
Aanmelden Master's Open Day

Informatie voor masterstudenten

Geannuleerd: keuzecursus Wetenschap, samenleving en het veterinaire beroep

De masterkeuzecursus Wetenschap, samenleving en het veterinaire beroep die gepland staat in periode 4 zal wegens ziekte van de cursuscoördinator helaas niet doorgaan. Wil je dit academisch jaar toch nog keuzecursus volgen, dan kun je je op maandag 24 en dinsdag 25 januari eventueel nog inschrijven voor een keuzecursus in periode 3.

Proefdier rat

Ga jij met medestudenten en experts aan de slag met alternatieven voor proefdiergebruik?

De registratie voor de Replacing Animal Testing (RAT) Challenge staat nu open. Deze challenge van 7,5 EC loopt van 14 februari t/m 1 juli (20 weken). Lees meer.

Laatste kans: cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ Studium Generlae

In het voorjaar van 2022 organiseert Studium Generale op dinsdagavonden in blok 3 de cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ (GEO3-5004) die je als student kunt volgen voor studiepunten. Inschrijven kan nog op maandag 24 en dinsdag 25 januari. Lees meer.

Papieren Tijgers & Paarse Krokodillen, aan de slag als dierenarts

Op 15 februari van 19.30 tot 21.30 uur organiseert Dactari een online bijeenkomst om studenten en jonge dierenartsen die in Nederland (willen gaan) werken te informeren over wat verschillende veterinaire organisaties voor hen kunnen betekenen. Lees meer.

Agenda: uitgelicht

 • Maandag 24 & dinsdag 25 januari 2022 - Na-inschrijfdagen (keuze)cursussen semester 2

Meer nieuws

Milieubewust naar je veterinaire stage in het buitenland? Binnenkort kan het!

Omdat de faculteit Diergeneeskunde voorop wil lopen als het gaat om duurzaamheid kunnen studenten die met de trein (of bus) naar hun internationale stage of coschap reizen binnenkort een financiële compensatie aanvragen. Jesse Tijsen (initiatiefnemer) nam de proef op de som en ging voor een stage van twee weken met de trein van Utrecht naar Granada. Lees hier over zijn motivatie en ervaringen.

Reizen met de trein, zeker binnen Europa, kan een goed alternatief zijn voor vliegen.

Jesse Tijssen
Studentassesor faculteit Diergeneeskunde

Harold Bok neemt dossiers onderwijsvernieuwing tijdelijk over

In verband met ziekte van Merel Langelaar zal Harold Bok de dossiers onderwijsvernieuwing van Merel tijdelijk overnemen. Het gaat om de verandertrajecten optimalisatie van de bachelor, de herziening van de master, de nieuwe interdisciplinaire bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving, de zij-instroom voor de master en alle toegekende projecten voor het Universitair Stimuleringsfonds Onderwijs en de Kwaliteitsafspraken.

Pilot gratis verstrekking menstruatieproducten op de universiteit

Naar aanleiding van de nota over menstruatieproducten van Lijst VUUR zijn sinds kort ook menstruatieproducten verkrijgbaar bij de UU. Het gaat om een non-food automaat in de Dining Hall van het University College en servicepunten in het Androclusgebouw, Koningsbergergebouw, Educatorium en de UB Binnenstad. In het Androclus gebouw kun je de producten afhalen bij de receptie.

Award WAHVM voor beste essay of researchstudie

Elke twee jaar organiseert de World Association for the History of Veterinary Medicine een prijsvraag voor scriptie of onderzoekspublicatie op het brede gebied van de geschiedenis van diergezondheid en -genezing. Lees meer.

Word jij dit jaar buddy van een medestudent?

Platform Onbeperkt Studeren is op zoek naar enthousiaste studenten die buddy willen worden voor studenten met een functiebeperking. Je hoeft zelf geen functiebeperking te hebben om een goede buddy te zijn. Lees meer.

Gezocht: deelnemers focusgroep ‘Hier hoor ik thuis’!

Voor het onderzoeksproject ‘Hier hoor ik thuis’! zoeken we UU studenten die in een (online) focusgroep hun eerste ervaringen op de universiteit willen delen. Voor je deelname krijg je een Yesty cadeaubon van €15! Lees meer.

Tot slot

Heb je feedback en/of suggesties voor de studentennieuwsbrief? Vul het feedbackformulier op deze pagina in of mail naar: a.m.rijkaart@uu.nl

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem gerust contract op met OSZ.