DGK Nieuwsbericht 16 april 2021

Algemene informatie

Nieuws over de nieuwe master Diergeneeskunde 

We merken dat er veel vragen leven onder studenten over de overgang van de huidige naar de nieuwe master. En dan vooral over aanmelding, plaatsing en doorstroomtijd tussen bachelor en master. Wij snappen dat jullie om informatie zitten te springen, maar we zitten nog in een fase waarin nog een aantal besluiten moet worden genomen.

Wat we nu alvast kunnen melden is het volgende:

 • Studenten die slagen voor hun bachelor en geen plek hebben in de lopende masterprogramma’s (maar wel zo snel mogelijk willen beginnen) worden als eerste geplaatst voor het nieuwe masterprogramma. 
 • We werken aan een nieuwe registratiemethode waarmee studenten hun interesse voor het nieuwe masterprogramma kenbaar kunnen maken. Hierover volgt binnen enkele weken meer informatie in een speciaal nieuwsbericht. Gegevens van studenten die de afgelopen maanden hun interesse voor het nieuwe masterprogramma via het aanmeldformulier voor de huidige master kenbaar hebben gemaakt, worden uiteraard overgenomen.
 • Wij begrijpen dat studenten graag willen weten of ze toch al eerder dan september 2022 iets kunnen doen dat meetelt voor de nieuwe master. Hierover wordt op dit moment nog advies ingewonnen. Wij communiceren hierover zodra we meer weten.
 • Wanneer je deze zomer geen plaats toegewezen krijgt in de masterprogramma’s Gezelschapsdieren of Landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid, reken dan op zeker een jaar doorstroomtijd naar de nieuwe master.
 • Begin mei wordt de FAQ over de nieuwe master op de Studentensite bijgewerkt.
 • Half juni wordt er door het projectteam nieuwe master een studentenbijeenkomst georganiseerd met meer inhoudelijke informatie over de nieuwe master. De precieze datum volgt zo snel mogelijk.

Roadmap nieuwe masteropleiding Diergeneeskunde

Het coördinerend ‘Projectteam nieuwe master’ heeft een roadmap gemaakt om te laten zien hoe ze het proces van de ontwikkeling van de nieuwe master willen doorlopen en wat daarbij belangrijke mijlpalen zijn. Bovenaan de prioriteitenlijst staat duidelijkheid over de inhoud van de nieuwe master.

In mei verwacht het projectteam een compleet overzicht te hebben van de inhoudelijke thema’s die in de te ontwikkelen cursussen aan bod dienen te komen in het uniforme en gedifferentieerde deel van de nieuwe master. Andere belangrijke mijlpalen zijn de interne certificeringsaanvraag (eind mei) en de ontwikkeling van een gedegen overgangsregeling (uiterlijk eind juni). De overgangsregeling moet duidelijkheid geven over de overgang van de huidige naar de vernieuwde masteropleiding.

Projectleider Harold bok over de ontwikkeling van de nieuwe master
Roadmap nieuwe master Diergeneeskunde

Zelftesten 

Zoals jullie in de Coronavirus update van 14 april van het College van Bestuur hebben kunnen lezen, volgt er binnenkort meer informatie over hoe de zelfsneltesten worden verspreid en ingezet. Duidelijk is al wel dat de zelftesten verspreid zullen gaan worden via de servicebalies in de onderwijsgebouwen, waaronder het Androclus.

Studentenbijeenkomst Operaties gezonde runderen 12 mei

In de nieuwe onderwijs- en onderzoekfaciliteit voor landbouwhuisdieren op de Tolakker zullen geen operaties op gezonde runderen meer worden uitgevoerd. Verschillende studenten hebben aangegeven dit jammer te vinden. Dat vinden wij heel erg begrijpelijk. Daarom willen we jullie in een Teams-bijeenkomst graag goed uitleggen hoe we tot dit besluit zijn gekomen en welke alternatieven we voor ons zien. Daarnaast willen we jullie de ruimte bieden om zorgen te delen, vragen te stellen, en om vanuit jullie perspectief mee te denken over de alternatieven waar we nu aan werken. Kom en denk mee! Je bent van harte welkom!

Datum en tijd: 12 mei van 16 tot 17 uur
Aanmelden: mail naar: Secretariaat-DGL@uu.nl. Je ontvangt dan een Teams-link voor de bijeenkomst.

Gerrit Koop, Portefeuillehouder onderwijs Population Health Sciences

Hoe gaat het nu met de eerste minor studenten Basics in Veterinary Medicine?

Afgelopen februari zijn de eerste 13 studenten gestart met de Minor Basic in Veterinary Medicine. We vragen projectleider Ruurd Jorritsma hoe het tot nu toe gaat en wat de plannen omtrent de minor zijn. Lees het interview met Ruurd Jorritsma hier.  

Debbie Jaarsma nieuwe decaan Diergeneeskunde 

Per 1 augustus 2021 is Prof. dr. Debbie Jaarsma door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Lees meer over de benoeming van Debbie Jaarsma in dit nieuwsbericht.

Nieuwe brede bacheloropleiding: Zorg, Gezondheid & Samenleving 

De faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen (Farmacie) van de Universiteit Utrecht ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe brede en interdisciplinaire bacheloropleiding: Zorg, Gezondheid & Samenleving. Meer over de ontwikkeling van de nieuwe brede bacheloropleiding lees je in dit nieuwsbericht.

Uitslag verkiezingen studentengeleding FR en OC

Op 29 maart heeft de kiescommissie de uitslag van de verkiezingen voor de studentengeleding van de faculteitsraad/opleidingscommissies 2021-2022 bekendgemaakt. Je vindt de gekozen kandidaten op de Studentensite > Naast je studie > Inspraak en medezeggenschap. We wensen de kandidaten heel veel succes en waarderen hun inzet enorm!

Geef je op voor de gratis training Autonomie Duurzaam Eigen Maken (ADEM)

Prestatiedruk, keuzestress, het gevoel dat het allemaal te veel wordt… 
Wil jij in 6 weken leren en ervaren hoe je jouw autonomie en daarmee veerkracht kunt versterken? Geef je dan op voor de gratis ADEM-training bij Diergeneeskunde, er is plek voor 10 studenten. 

Programma: 5 online groepsbijeenkomsten en een aantal thuisopdrachten. 
Data en tijd: 28 april, 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni van 17.00 – 18.30 uur

In dit nieuwsbericht lees je meer over de ADEM-training en hoe je je kunt aanmelden. Bij het opgeven geldt wie het eerst komt, die eerst maalt.

Voor in de agenda

Illustratie mobiel

Save the date:

10 december 2021

200 jaar Diergeneeskunde 

 

 

Jubileumviering 200 jaar Diergeneeskunde

Op 10 december 2021 bestaat de Nederlandse opleiding tot dierenarts precies 200 jaar! Dit jubileum wordt het komende academiejaar uitgebreid gevierd. Veel studenten en medewerkers hebben enthousiast meegedacht en zich aangemeld om betrokken te zijn bij het organiseren van het jubileum. De festiviteiten lopen door tot het eind van het academisch jaar.

Informatie voor bachelorstudenten

Onderwijs blok 4

De roosters voor de bachelor zijn 9 april gepubliceerd. Als versoepelingen uitgesteld worden, blijft dit rooster grotendeels gehandhaafd omdat het met name practica’s zijn en daarvoor geldt nog steeds een uitzondering. Als de versoepelingen wél door kunnen gaan, stellen we in totaal zes werkgroepruimtes in het Androclus en het Martinus de Bruin gebouw beschikbaar voor studiegerelateerde activiteiten, zoals zelfstudie, projectwerk, tutoraat, mentoraat of andere activiteiten van studieverenigingen. Zodra er groen licht is kunnen studenten deze ruimtes reserveren.

Ook de UU gaat, zodra de ruimte er is, mogelijkheden bieden om elkaar weer te ontmoeten. Bijvoorbeeld door samen te werken in de Botanische Tuinen of lezingen van Studium Generale te volgen, et cetera. Zodra het kabinetsbesluit is genomen vind je deze activiteiten op: www.uu.nl/coronavirus. Je kunt ze reserveren zodra de overheid aangeeft dat versoepelingen mogelijk zijn.

Informatie voor masterstudenten

Beoordeling onderzoekstage (master thesis) vanaf 1 mei 2021 digitaal

Vanaf 1 mei 2021 vindt de beoordeling van de onderzoeksstage digitaal plaats d.m.v. een OSIRIS zaak procedure. De informatie over deze procedure is te vinden in de Blackboard module van de Onderzoekstage.

Om de digitale procedure goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat elke student zich bij aanvang in OSIRIS inschrijft voor de onderzoekstage (DM-OZS). Studenten die reeds vóór 1 mei zijn aangevangen met een onderzoekstage die na 30 april wordt afgerond en zich nog niet in OSIRIS hebben ingeschreven kunnen dit vanaf heden alsnog doen. Doe dit zo spoedig mogelijk om t.z.t. vertraging in het beoordelingsproces te voorkomen.

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

Albert Einstein

Voortzetting Intervisie

Heb jij dat ook, dat je soms de behoefte voelt om eens met iemand anders, iemand buiten de directe vriendengroep of co-groep te praten over wat je bezig houdt met betrekking tot je studie? Over de keuzes die je moet maken, twijfel over waar je kwaliteiten liggen of hoe je jezelf het beste voorbereid op de toekomst?

Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving. De mogelijkheid bestaat om intervisie voort te zetten ook na het afronden van de werkcollegecyclus intervisie in het eerste of tweede jaar van de master. Dat kan als deelnemer of als begeleider van een intervisiegroep. Meer informatie over het voorzetten van intervisie en aanmelden vind je in dit aanmeldformulier.

Initiatieven en evenementen

Meer nieuws

Diergeneeskunde in de media

 • Thijs, student Diergeneeskunde, haalde de finale bij het tv-programma Nieuwe Boeren – Intragram faculteit_diergeneeskunde
 • Virus besmet honderden wedstrijdpaarden – Marianne Sloet – Trouw
 • Hulphond weigeren niet nodig, hun poten zijn schoner dan jouw schoenzolen – Jasmijn Vos – RTV Utrecht
 • Stress bij zeug van invloed op staartletsel – Ellen Meijer – De Boerderij
 • Van strand tot snijtafel: van een dode walvis valt veel te leren – Lonneke IJsseldijk – Podcast NRC

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem gerust contract op met OSZ.

Bereikbaarheid OSZ

 • Je kunt OSZ iedere dag tussen 10 en 12 uur bellen met vragen (030 253 4858)
 • Daarnaast kun je ook altijd een mail sturen naar: osz.vet@uu.nl
 • De OSZ-balie in het Androclus is op dit moment gesloten.