DGK Nieuwsbericht 13 november 2020

Beste studenten,

Dit is de studentennieuwsbrief van 13 november 2020 van de faculteit Diergeneeskunde om studenten te informeren over (onderwijs)zaken die bij onze opleidingen spelen.

Algemene informatie 

Wouter Dhert stopt en Dick Heederik wordt waarnemend decaan

Prof. dr. Wouter Dhert heeft besloten per 1 januari 2021 te stoppen als decaan van de faculteit Diergeneeskunde. “Ik heb deze zomer goed nagedacht” zegt Dhert. “Een vertrek per 1 januari 2021 voelt voor mij als een natuurlijk moment. We hebben sterk aan het leiderschap binnen de faculteit gewerkt in de afgelopen periode. Nu de reorganisatie is doorgevoerd en de contouren voor de toekomst van de faculteit stevig staan, lijkt het mij goed ook zélf ruimte te maken voor vernieuwing.”

Foto Dick Heederik

Het College van Bestuur heeft een procedure opgestart om een opvolger te zoeken. Dick Heederik is bereid gevonden tijdelijk de taken waar te nemen. Heederik is sinds 2002 hoogleraar One Health Risk Analysis en voorzitter van de executive board van het Netherlands Cente for One Health, een succesvol samenwerkingsinitiatief dat vooraanstaande academische onderzoeksinstituten in Nederland samenbrengt in een open innovatienetwerk rondom dit relevante Life Sciences thema. Heederik heeft al zitting in het faculteitsbestuur van Diergeneeskunde als vice-decaan met de portefeuille Onderzoek en zal tijdelijk beide rollen combineren.

De Toekomst van de Tolakker

“Ik kijk ernaar uit de eerste stenen te zien verschijnen van de nieuwe Onderwijs & Onderzoeksfaciliteit op de Tolakker”, vertelt Miel Hostens. “En dat we hier als departement fier op zijn. Het is een weg van een lange adem geweest. Maar hopelijk zien mensen hun onderzoekslijn, onderwijsmogelijkheden en rol terugkomen in deze faciliteit.” Deze week verscheen op intranet een gesprek met Miel Hostens en Arjan Stegeman. Zij praten collega’s bij over de nieuwbouw op de Tolakker, de visie daarachter en de keuzes die zijn gemaakt. Ook voor studenten heel interessant om hier kennis van te nemen, vandaar dat het interview nu ook op de Studentensite is geplaatst. We zullen jullie via de Studentensite en de studentennieuwsbrief informeren over de huisvestingsplannen.

foto van de tolakker

Minor Basics in Veterinary Medicine (pilot in 2020-2021)

In het tweede semester van 2020-2021 gaat de faculteit Diergeneeskunde voor het eerst de minor Basics in Veterinary Medicine aanbieden. Deze minor, die zal bestaan uit vier cursussen en nu nog een pilot-vorm kent, wordt speciaal aangeboden aan studenten die de bachelor Animal Sciences doen in Wageningen (WUR).  Door het behalen van de minor, kunnen zij, met een afgeronde bachelor Animal Sciences, zich aanmelden voor toelating tot het masterprogramma Landbouwhuisdieren – Veterinaire Volksgezondheid. Inhoudelijk coördinator van de minor is Ruurd Jorritsma van het departement Public Health Scienes. Het maximum aantal deelnemers is op 10 studenten gesteld en inmiddels zijn al deze plekken bezet. De minor zal ook onderwijs op locatie bevatten, dus kunnen we de WUR-studenten als het goed is in het voorjaar ook echt op de faculteit verwelkomen!

Meer over de Minor Basics in Veterinary Medicine lees je hier: https://students.uu.nl/en/node/615/basics-in-veterinary-medicine

Benieuwd hoe besloten wordt of en hoe onderwijs en toetsing door kan gaan?

De UU werkt met een afwegingskader om deze vragen te beantwoorden. Het afwegingskader is geschreven voor decanen, vice-decanen onderwijs, onderwijsdirecteuren, examencommissies en docenten, maar is openbaar beschikbaar op de UU website onder Onderwijs geven op afstand. Het document beschrijft wie welke rol heeft in de beslissing of onderwijs en toetsing (op alternatieve wijze) door gaat, welke overwegingen daarbij belangrijk zijn en biedt eerste aanknopingspunten om vorm te geven aan alternatieve vormen van onderwijs en toetsing.

Informatie voor bachelorstudenten

Vind je dat jouw opleiding beter kan? 23 november: online kwaliteitszorgbijeenkomst

Op maandag 23 november (16.00-17.30 uur) vindt de jaarlijkse kwaliteitszorgbijeenkomst voor de bachelor diergeneeskunde plaats. Deze bijeenkomst vormt onderdeel van de curriculumevaluatie, en heeft als doel de opleiding verder te verbeteren. Evenals voorgaande jaren zullen er bepaalde thema’s worden besproken, die onder andere naar aanleiding van de uitkomsten van de curriculum enquête zijn vastgesteld. Dit jaar worden deze gelinkt aan de werkzaamheden van de commissie Bachelor Optimalisatie Diergeneeskunde. De bijeenkomst zal dan ook geleid worden door deze commissie, met betrokkenheid van de studentenraad. Lees hier hoe je erbij kunt zijn.

Roosteruitdagingen in coronatijd: voor drie kwartier onderwijs op en neer naar de faculteit

Zoals jullie je kunnen voorstellen, is het maken van een onderwijsrooster in coronatijd een behoorlijke uitdaging: docenten die uitvallen vanwege quarantaine of besmetting, lessen die herroosterd moeten worden omdat de techniek het liet afweten, onderwijs of toetsen die toch online gaan plaatsvinden. Het maken van de roosters is momenteel een behoorlijke puzzel, maar toch is dit tot nu toe voor een groot deel steeds gelukt.

De roosteraars doen heel erg hun best om ervoor te zorgen dat studenten niet teveel reisbewegingen hoeven maken. Dus in het ideale rooster hoef je als student niet voor drie kwartier projectbijeenkomst naar het USP te komen. Helaas kan het voorkomen dat je als student plotseling voor één onderwijsactiviteit naar de faculteit moeten komen. Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar weet dat er hard wordt gewerkt om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Soms is er echter geen andere oplossing.

Publicatie rooster periode 3

Binnen de UU is afgesproken dat ernaar gestreefd wordt om de bachelorroosters voor periode 3 eind week 3 (22 januari 2021) te publiceren.

Eerste ervaringen online proctoring positief

Op woensdag 28 oktober had Diergeneeskunde een kleine primeur: als eerste faculteit binnen de Universiteit Utrecht werd er online proctoring ingezet bij een grote bachelortoets met 244 deelnemers. De laatste maatregelen van de regering ten aanzien van corona hebben de Universiteit ertoe aangezet om niet meer dan 100 deelnemers in een zaal toe te staan.

Inmiddels zijn de tweedejaars toets Digestie en de eerstejaars toetsen Van organisme tot weefsel en Van cel tot molecuul, om die reden online afgenomen. Studenten kregen vooraf de gelegenheid om middels een online test tentamen het programma ProctorExam te leren kennen. De toetssoftware die gebruikt wordt tijdens toetsen met online proctoring blijft hetzelfde als voorheen, bij Diergeneeskunde is dat Remindo. Zowel studenten als ondersteuners vonden dit een prettige manier om ervaring met de online proctoring op te doen. Het is alle studenten gelukt om in te loggen en er kwamen weinig vragen binnen van studenten, die tijdens de toets vragen konden stellen in een chat.

Wil je meer weten over online proctoring? Meer informatie over de inzet van online proctoring vind je hier.

Digitaal ondertekenfeestje van het bachelor diploma mét uitreiking van de scriptieprijs

Teams bachelor diplomauitreiking

Vanwege de uitbraak van corona kon tot dit jaar al twee keer de formele uitreiking van de bachelor diploma’s in de Janskerk niet doorgegaan. Het behalen van je diploma is een heugelijke feit dat eigenlijk niet ongemerkt voorbij mag gaan. 

Mede op initiatief van student-assessor Kim Hopman werd daarom een digitaal ondertekenfeestje georganiseerd via Teams. Het hele nieuwsbericht lees je hier.

Inmiddels al bijna een traditie: Ontmoetingen met de onderwijsdirecteur

Wil je meepraten over het diergeneeskunde onderwijs in Corona tijd? Of wil je nuttige tips en horen hoe je medestudenten deze tijd doorkomen? Doe dan mee met de ontmoetingen met de onderwijsdirecteur Theo van Haeften. Deze worden online gehouden en er is ruimte voor al je vragen en opmerkingen.

Er worden sessies georganiseerd per jaarlaag:  

 • Jaar 1: maandag 2 nov. 12.30 – 13.15u: algemeen
 • Jaar 1: dinsdag 24 nov. 16.00 – 16.45u: vaardigheden onderwijs in Coronatijd
 • Jaar 1: donderdag 17 dec. 12.30 – 13.15u: studeren in coronatijd
 • Jaar 2: maandag 9 nov. 12.30 – 13.15u: vaardighedenonderwijs en stationstoets
 • Jaar 3: dinsdag 17 nov. 16.00 – 17.00uur: thuis studeren in corona-tijd

Mocht je cursussen volgen in meerdere jaren, kies dan zelf aan welke sessie je mee wilt doen.

Alle bijeenkomsten vinden plaats via Teams in de Studentencommunity Diergeneeskunde. Je ontvangt een email met de teamscode.

Informatie voor Masterstudenten

Inspiratielijst keuzecursussen master Diergeneeskunde

Vanaf 2 tot 29 november kun je je inschrijven voor de keuzecursussen in periode 3. Naast de keuzecursussen die aangeboden worden door de faculteit Diergeneeskunde is het uiteraard ook mogelijk om een keuzecursus elders te volgen. Om je een idee te geven wat er te kiezen is, kan je deze ‘inspiratielijst’ bekijken. Deze lijst is door een DGK masterstudent samengesteld en is bedoeld om meer inzicht in de mogelijkheden te geven. Het is echter geen uitputtende lijst en er zijn hiernaast nog andere mogelijkheden.

NIEUW online keuzecursus master in blok 4 'Science, Society & the veterinary profession'

Een ‘goede dierenarts zijn’, dat is wat je als jonge startende professional graag wilt. Maar dit kun je geenszins in je eentje. Je gaat namelijk werken als mens tussen andere mensen. Dit keuzevak belicht diverse aspecten van de interactie tussen dierenarts en maatschappij, en zoomt in en uit tussen het individu en het veel abstractere ‘de maatschappij’ en ‘one health’. Lees hier meer over deze nieuwe online keuze cursus van prof.dr. Merel Langelaar, waar je je in februari voor kunt inschrijven.

Doe mee met de ontmoetingen met de onderwijsdirecteur Master!

Wil je meepraten over het diergeneeskunde onderwijs in Corona tijd? Hoe gaan we om met onderwijs in de kliniek, of juist online? Of wil je nuttige tips en horen hoe je medestudenten deze tijd doorkomen? De onderwijsdirecteur master Cornélie Westermann gaat graag met je in gesprek. Deze gesprekken worden (voorlopig) iedere maand online gehouden en er is ruimte voor al je vragen en opmerkingen. Iedere sessie staat open voor alle masterstudenten (alle programma’s).

De sessies staan gepland op:

 • Maandag 9 nov. 17.00 uur
 • Maandag 7 dec. 17.00 uur
 • Maandag 11 jan. 17.00 uur
 • Maandag 8 feb. 17.00 uur

Alle bijeenkomsten vinden plaats via Teams in de Studentencommunity Diergeneeskunde. Je ontvangt een email met de teamscode.

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem gerust contract op met OSZ.

Bereikbaarheid OSZ

 • De OSZ-balie in het Androclus is op donderdagen weer geopend!
 • Je kunt OSZ iedere dag tussen 10 en 12 uur bellen met vragen (030 253 4858)
 • Daarnaast kun je ook altijd een mail sturen naar: osz.vet@uu.nl