DGK Nieuwsbericht 12 februari 2021

Beste studenten,

Dit is de studentennieuwsbrief van 12 februari 2021 van de faculteit Diergeneeskunde om studenten te informeren over (onderwijs)zaken die bij onze opleidingen spelen.

Algemene informatie

Studentenbijeenkomst Nieuwe huisvesting: 15 februari  

Ben je benieuwd hoe het gaat met de nieuwe huisvesting? Namens het bestuur nodigen we je graag uit voor een online studentenbijeenkomst over de nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde. Op deze bijeenkomst informeren we je over de stand van zaken rond de nieuwe huisvesting, het stappenplan en de tijdlijn. Ook is er ruimte voor vragen.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 februari van 16.00 tot 17.00 uur via Ms Teams, in de Studentencommunity Diergeneeskunde. Je ontvangt de code op de ochtend van de meeting nogmaals via de email. Een opname van de bijeenkomst zal terug te vinden zijn in de Blackboard community DGK Interne Studentencommunicatie in de contentfolder Onderwijs in transitie.

Soms vergeet je het even… 

Natuurlijk lees je niet elke dag de OER door en weet je ook niet alles wat daarin staat uit je hoofd. We hebben gemerkt dat een aantal belangrijke regels weleens worden vergeten. In deze nieuwsbrief willen we jullie  daarom attenderen op het artikel ‘Geheimhouding c.q. omgaan met vertrouwelijke (patiëntgebonden) informatie’. In toenemende mate zien we dat er ondoordacht beeldmateriaal gedeeld wordt met elkaar via sociale media. Hiermee wordt soms lid 2 van artikel 4.5 overschreden en dat kan vergaande consequenties hebben voor jou als student maar ook voor de medewerkers van de faculteit.

Artikel 4.5 | Geheimhouding c.q. omgaan met vertrouwelijke informatie

Lid 2. De student diergeneeskunde mag beeld-, geluids- of dierlijkmateriaal dat door de faculteit wordt aangeboden niet zonder voorafgaande aantoonbare toestemming van de faculteit gebruiken. De student diergeneeskunde mag voorts door haar zelf op de terreinen van de faculteit vervaardigd beeld-, geluids- of dierlijkmateriaal waarop medewerkers, cliënten of dieren zijn afgebeeld of te horen uitsluitend met de aantoonbare toestemming van de faculteit gebruiken.

Lid 3. Indien de student naar het oordeel van de faculteit haar geheimhoudingsverplichtingen niet, of niet volledig nakomt, zal zij volledig aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de faculteit lijdt door de gevolgen hiervan. Tevens kan de examencommissie verregaande sancties opleggen aan de student die vertrouwelijke informatie en/of beeld- en geluidmateriaal van de faculteit verspreidt/heeft verspreid, bijvoorbeeld (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan het onderwijs en toetsen, zie tevens de sancties zoals genoemd in het artikel ‘Fraude en Plagiaat’.

Kortom, blijf zorgvuldig de regels in acht nemen, want je dupeert jezelf, medestudenten en/of medewerkers van de faculteit als je deze geheimhoudingsplicht niet nakomt.

Trudi Miltenburg (studieadviseur) & Annemarie Spruijt (voorzitter masterprogramma Geneeskunde van Gezelschapsdieren)

Wil je de OER nog eens teruglezen?

Groot onderhoud Jeannette Donker-Voet gebouw  

Uit onderzoek is gebleken dat het Jeannette Donker-Voet gebouw in 2021-2022 in groot onderhoud moet. De luchtbehandeling is kwetsbaar en die zal de komende tijd worden vernieuwd. Om het gebouw klaar voor de toekomst te maken, worden ook andere elementen in het onderhoud meegenomen. Lees het nieuwsbericht hier.

Vacature assessor faculteitsbestuur Diergeneeskunde

Heb jij een visie over de toekomst van onze faculteit in alle breedte? Wil jij op bestuurlijk niveau mee praten en de besluitvormingsprocessen binnen de faculteit leren kennen? Stuur dan voor 10 maart een motivatiebrief en CV naar de studentenraad (studentenraad.vet@uu.nl) om te solliciteren op deze functie. Lees hier meer over de vacature.

“De afgelopen 1,5 jaar heb ik de functie van studentassessor binnen het faculteitsbestuur mogen vervullen en ik kan het iedereen aanraden om te solliciteren! Het is een unieke kans om mee te praten over de toekomst van onze faculteit. Bijvoorbeeld de herziening van de master en het nieuwbouwtraject zijn lopende trajecten waar jij op bestuurlijk niveau over mee kan praten in deze functie. ”,  aldus Kim Hopman (huidig studentassessor).

Verkiezingen 2021: Studenten faculteitsraad/opleidingscommissies 

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de faculteit Diergeneeskunde en inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad. We zoeken gemotiveerde studenten, die willen meepraten over faculteitsbrede zaken die richting geven aan de facultaire strategie. Je leest hier meer over de verkiezingen.

Volg een gratis webinar studievaardigheden

De komende tijd kun je (gratis) webinars volgen, waarin onderwerpen als effectief (thuis) studeren en jezelf motiveren aan bod komen. Een complete overzicht van webinars vind je hier.

De eerstvolgende trainingen zijn:

 • 16 februari: Teksten bestuderen met overzicht en inzicht
 • 1 maart:  Thuis studeren: Zo motiveer je jezelf

Nominaties Docentenprijzen 2021 bekend

Luciel van Vuuren is genomineerd voor de Prijs Docenttalent van het jaar. De Universiteit Utrecht rijkt jaarlijks de docentenprijzen uit, om docenten te stimuleren hun onderwijs continu te verbeteren en ze daarvoor te waarderen. Dit jaar zijn er 35 docenten voorgedragen door hun studieverenigingen. De jury, bestaande uit Utrechtse docenten en studenten, heeft ook dit jaar weer een shortlist gemaakt: voor zowel de prijs Docent van het Jaar als voor de prijs Docenttalent zijn er vier docenten genomineerd. Je leest hier meer over de nominaties.

Informatie voor bachelorstudenten

Besluit doorgang bacheloronderwijs periode 3

Naar aanleiding van de aangekondigde coronamaatregelen en  de invoering van een avondklok, heeft de onderwijsdirecteur samen met de werkgroep opstart bachelor onderwijs het volgende besluit genomen met betrekking tot het bachelor onderwijs in periode 3.

Inventarisatie doorgang bacheloronderwijs periode 4 

De werkgroep is op het moment druk bezig met de inventarisatie en afweging welk onderwijs er fysiek ingeroosterd kan worden in periode 4. In ieder geval zullen alle bachelor keuzecursussen ook in periode 4 volledig online gegeven worden. Over de roostering van het overige onderwijs volgt bericht zodra hier meer duidelijkheid over is. 

Inschrijfperiode bachelor keuzecursussen blok 4 

Van maandag 1 februari t/m zondag 28 februari 2021 kun je je inschrijven voor de (keuze)cursussen in blok 4. Blok 4 start op 26 april 2021. De na-inschrijfdagen zijn op: dinsdag 6 en woensdag 7 april 2021.

Master’s Online Open Day, kom je ook? 

Heb je al nagedacht over wat je gaat doen na je bachelor diergeneeskunde? Ben je al zeker van je studiekeuze? Op vrijdag 19 februari organiseert de Universiteit Utrecht de Master’s Online Open Day. Bijna alle programma’s van de Universiteit Utrecht geven voorlichting. Ook bij Diergeneeskunde kun je online presentatierondes bijwonen. Om 15:00 uur start de presentatie Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid en om 17:00 uur Geneeskunde van gezelschapsdieren.

In beide presentaties komen een docent, student en dierenarts aan het woord. Zij vertellen over het vakgebied, het programma, de praktijk en hun eigen ervaringen. Via chat is het mogelijk vragen te stellen aan studenten Sietske, Vincent en Maaike (Landbouwhuisdieren) en Stephan, Marloes, Femke en Evelien (Gezelschapsdieren). Ook de studieadviseur en international officer kun je vragen stellen. We hopen van harte je online te mogen ontmoeten tijdens de Master's Open Day!

Lees meer en aanmelden

Informatie voor masterstudenten

Inschrijfperiode blok 4 

Van maandag 1 februari t/m zondag 28 februari 2021 kun je je inschrijven voor de (keuze)cursussen in blok 4. Blok 4 start op 26 april 2021. De na-inschrijfdagen zijn op: dinsdag 6 en woensdag 7 april 2021.

Graag brengen we de volgende cursussen nog even onder jullie aandacht:
 

 • Wetenschap, samenleving en het veterinaire beroep
  Een ‘goede dierenarts zijn’, dat is wat je als jonge startende professional graag wilt. Maar dit kun je geenszins in je eentje. Je gaat namelijk werken als mens tussen andere mensen. Dit keuzevak belicht diverse aspecten van de interactie tussen dierenarts en maatschappij, en zoomt in en uit tussen het individu en het veel abstractere ‘de maatschappij’ en ‘one health’. Lees in de Onderwijscatalogus meer over deze nieuwe online keuze cursus van prof.dr. Merel Langelaar, waar je je in februari voor kunt inschrijven.
   
 • Cursus Covid-19 & Society
  Denk jij graag mee over oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken? Schrijf je dan nu in voor de interdisciplinaire keuzecursus COVID-19 & Society! In deze interdisciplinaire cursus leer je denken over de grenzen van je vakgebied heen, vanuit disciplines zoals psychologie, economie en bestuurskunde.

  Deze cursus van 7,5 EC loopt 26 april-2 juli 2021 en zal geheel digitaal aangeboden worden. De cursus wordt regulier aangeboden als keuzecursus voor bachelor studenten Geneeskunde CRU, maar ook als student master CRU of SUMMA, of als student BMW, Diergeneeskunde of Sociale wetenschappen kan je deelnemen. Meer informatie over de Cursus Covid-19 & Society lees je hier.
   
 • Cursus Primate Social Behaviour
  De vakgroep Animal Ecology, departement Biologie, organiseert in juni 2021 een universiteitsbrede mastercursus, die ook interessant kan zijn voor master studenten van Diergeneeskunde.

  De cursus van 2,5 EC wordt gegeven door Universiteitshoogleraar Frans de Waal en behandelt de onderwerpen emotie, empathie, moraliteit en cultuur bij primaten en andere dieren. De cursus bestaat uit drie lezingen en discussies. Opgeven voor de cursus kan tot 1 mei 2021, maar er is beperkt plek (vol is vol).  Meer over de cursus lees je in dit nieuwsbericht.

Afstudeereisen master op Blackboard

Ieder jaar worden de afstudeereisen per masterprogramma opnieuw vastgesteld. Je ontvangt de eisen niet alleen na inschrijving voor de master via de mail, ze zijn ook altijd terug te vinden op Blackboard. Je vindt ze in de Community: Master - Algemeen > Toetsing in de Master > Afstudeereisen. De map van het collegejaar waarin jij met de major algemeen bent gestart, bevat het overzicht van afstudeereisen dat voor jou geldt.

Vragen over het beoordelingstraject van het e-portfolio bij een klinische track kun je je mailen naar: epass@uu.nl. Vragen over het afstuderen van een niet-klinische track kun je stellen aan de coördinator van de desbetreffende track.

Meer nieuws

Diergeneeskunde in de media

 • Eendjes voeren volgens de wetenschap - Ronald Jan Corbee en Sara Burt - Animals Today
 • Huisdieren voor duizenden euro's opgelapt: 'Dat doe je gewoon' – Franck Meijboom – RTL Nieuws (vanaf 17:05)
 • Het vaccin - Cécile van Els – BNR Nieuwsradio
 • Hoe het virus verandert: ‘Ik denk dat we nog niets gezien hebben’ – Raoul de Groot – Volkskrant
 • Geen formaline gebruiken, maar wat dan wel? – Arne Vanhoudt – Nieuwe Oogst

Tot slot

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem gerust contract op met OSZ.

Bereikbaarheid OSZ

 • Je kunt OSZ iedere dag tussen 10 en 12 uur bellen met vragen (030 253 4858)
 • Daarnaast kun je ook altijd een mail sturen naar: osz.vet@uu.nl
 • De OSZ-balie in het Androclus is op dit moment gesloten.