DGK Nieuwsbericht 11 december 2020

Beste studenten,

Dit is de studentennieuwsbrief van 11 december 2020 van de faculteit Diergeneeskunde om studenten te informeren over (onderwijs)zaken die bij onze opleidingen spelen.

Algemene informatie

De nieuwe master vanaf september 2022

Er wordt al een tijd over gesproken: de master gaat veranderen. Vanaf academisch jaar 2022-2023 biedt de faculteit Diergeneeskunde een vernieuwde master Diergeneeskunde aan.*

Er is een raamplan gemaakt waarin de kaders beschreven staan. Met de inhoudelijke en organisatorische invulling van de cursussen gaan we nu aan de slag. De deadline is bekend: vanaf september 2022 kunnen studenten instromen, dus dan moet alles klaar zijn. Binnenkort zal het raamplan gepubliceerd worden.

De belangrijkste punten van de nieuwe master op een rij: 

 • Er komt één programma, waarbij je als student veel ruimte krijgt voor individuele profilering.
 • De nieuwe master bestaat uit cursussen van 7,5 EC en sluit zoveel mogelijk aan bij de academische jaarkalender van de UU. Deze werkt volgens 4 periodes of ‘blokken’. Er wordt gebruikt gemaakt van 5e periode/ blok in de zomer, bedoeld voor coschapcursussen die altijd moeten doorlopen.
 • De cursussen worden aangeboden op drie niveau’s: N1, N2 en N3.
 • Iedereen volgt dezelfde 6 cursussen op N1 niveau.
 • De 6 cursussen op N1 niveau zijn: twee algemene, diersoortoverschrijdende en voorbereidende cursussen, drie basisco-schappen (P, LH, GD) en extern (eerstelijns klinisch) onderwijs.
 • Een aantal cursussen op N2 of N3 niveau zal verplicht zijn voor iedereen, zoals de Masterthesis en extern (eerstelijns klinisch) onderwijs. Daarnaast kiest iedere student uit het aangeboden cursusaanbod op N2 en N3 niveau hoe de studie verder in te richten.
 • Tevens zijn er ruimschoots mogelijkheden om cursussen/onderwijs buiten de FD te volgen, ook in het buitenland.

*Onder voorbehoud van een overmachtssituatie.

FAQ nieuwe master

Wat betekent de nieuwe master voor jou als student? We snappen dat de nieuwe master de gemoederen bezighoudt en jullie vragen hebben. We proberen hier zo goed mogelijk antwoord op te geven in de FAQ (Frequently Asked Questions) op de Studentensite: https://students.uu.nl/dgk/diergeneeskunde/praktische-zaken/aanmelden-master-diergeneeskunde/faq-nieuwe-masterprogramma.

We kunnen in deze fase helaas nog niet alle vragen beantwoorden, omdat nog niet alles bekend is. Zo wordt er komende tijd nog hard gewerkt aan de nadere invulling van het programma. Het is de bedoeling dat in de FAQ gaandeweg steeds meer vragen en antwoorden te vinden zijn.

Huidige master Paard vol

Alle plaatsen in de huidige master Gezondheidzorg Paard zijn op dit moment gevuld. Daardoor kun je je in principe niet meer aanmelden voor deze master. Wel kun je opteren voor het nieuwe masterprogramma dat per september 2022 gaat starten en je daarmee profileren in de richting Paard. Je mag ook (aanvullend) op het aanmeldformulier aangeven dat je op een wachtlijst wordt gezet voor de huidige master Paard, maar verwacht daar niet teveel van. Als je kiest voor de master Gezelschapsdieren of Landbouwhuisdieren, kun je niet alsnog switchen naar Paard, mocht daar plek vrij komen.

Bij een aantal van jullie zal ongetwijfeld de volgende vraag rijzen: Als je nu start met bijvoorbeeld gezelschapsdieren of landbouwhuisdieren van het huidige curriculum, kan je dan op een later moment nog switchen naar het nieuwe masterprogramma en je dan alsnog profileren op het gebied van bijvoorbeeld paard? Het antwoord hierop is: Dat weten we nog niet. De verwachting is dat overstappen lastig wordt en tot extra studievertraging zal leiden. Echter, er zullen in de huidige master ook een aantal aanpassingen komen. Dus mogelijk ontstaat er wel meer keuzevrijheid voor de groep studenten die tussen september 2021 en september 2022 starten met de huidige master.

Let op: Als je kiest voor het masterprogramma dat in september 2022 start, kunnen we niet garanderen dat je ook direct in de maand september 2022 kan beginnen.

Nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde in vogelvlucht en planning

Diergeneeskunde krijgt een duurzaam en mooi nieuw faculteitsgebouw voor onderwijs, onderzoek en staf. In dit gebouw ontmoeten medewerkers vanuit verschillende disciplines elkaar en volgen studenten onderwijs. Het wordt een plezierige plek om samen te werken en te studeren.

De gebouwen Androclus, Nieuw Gildestein en het M.G. de Bruingebouw worden afgebroken. De gebouwen van de dierenklinieken, apotheek en laboratoria: Heinrich Jakob, Willem C. Schimmel en Jeannette Donker Voet, worden aangepast. De Tolakker wordt uitgebreid. In dit nieuwsbericht zie je in vogelvlucht de bestaande situatie en het plan voor de situering van het nieuwe faculteitsgebouw en de voorlopige planning.

Vragen en antwoorden over de nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde

In oktober en november vond er per departement een bijeenkomst plaats om medewerkers nader te informeren over de nieuwe huisvesting van Diergeneeskunde. Onderwijs gerelateerde vragen en antwoorden van deze medewerkersbijeenkomsten kun je hier teruglezen.

Enkele vragen die beantwoord worden zijn:

 • In de periode tussen sloop in 2023 en nieuwbouw in 2026, waar blijven het onderwijs en andere functies dan?
 • Wordt de medewerkerskennel bij de plannen betrokken?
 • Hoe worden de gevolgen van de nieuwbouw van het faculteitsgebouw gewogen voor Onderzoek & Onderwijs Landbouwhuisdieren en vice versa?
 • Gaat er ook wat aan de infrastructuur van het OV veranderen?

Zijn er andere vragen over de nieuwe huisvesting die je graag beantwoord ziet in een volgende studentennieuwsbrief? Laat het weten via: osz.vet@uu.nl

Verbouwing Androclusgebouw als eerste stap

Op 26 november is een start gemaakt met een kleine verbouwing op de eerste verdieping van het Androclusgebouw. Een aantal kamers worden verbouwd, opgeknapt en heringericht, zodat de afdeling IT, Huisvesting en Veiligheid (IHV) hier zijn intrek kan nemen. De afdeling IHV zal de werkplekken met de reeds aanwezige afdeling Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ) delen. De afdelingen gaan als eerste afdelingen werken op basis van de principes van Activiteit Gerelateerd Werken.  

Selectiedag Diergeneeskunde maart 2021 online

In verband met de geldende maatregelen rondom Covid-19 is besloten dat de selectiedag op zaterdag 6 maart 2021 niet op locatie in Utrecht wordt gehouden. De onderdelen van de selectiedag doorlopen de kandidaten online, vanuit huis. Na 15 januari 2021 worden kandidaten geïnformeerd over de verdere details.

Informatie voor bachelorstudenten

Alle bachelor toetsen periode 2 m.b.v. online proctoring

Alle bachelor toetsen van periode 2 worden afgenomen met online proctoring door het programma ProctorExam. In MyTimeTable kan je nu ook bij de zaallocatie terugvinden of er gebruik wordt gemaakt van online proctoring.

Meer over online proctoring en veel gestelde vragen over dit onderwerp lees je hier: https://students.uu.nl/corona/toetsing/online-toetsing

Tip bij het maken van een tentamen met online proctoring

Omdat ProctorExam de beelden van je webcam en scherm uploadt is een stabiele internetverbinding belangrijk. Het gebeurt wel eens dat studenten via Wifi verbinding hebben in een studentenhuis waar nog vele anderen ook Wifi verbinding hebben via hetzelfde modem/router. Een netwerk (ethernet) kabel tussen je computer/laptop en het modem zorgt voor een stabielere verbinding.

Nakijktermijn bachelortentamens periode 2 met online proctoring verruimd

Het nakijktermijn van de bachelor tentamens in periode 2 die afgenomen worden met behulp van online procotoring is door de examencommissie verruimd van 10 naar 15 werkdagen. Het kan daardoor langer duren dan je gewend bent voordat je cijfer bekend is. Daarnaast kan het door de inzet van online proctoring voorkomen dat je cijfers ook niet binnen de termijn van 15 werkdagen vrijgegeven kan worden, omdat de examencommissie langer de tijd nodig heeft om de beelden te analyseren. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan word je hier door de cursuscoördinator van op de hoogte gebracht.  

Informatie voor masterstudenten

Overzicht studievoortgang in OSIRIS

Het is belangrijk dat je, in de aanloop naar je afstudeermoment, zelf je studievoortgang in OSIRIS in de gaten houdt. In deze handleiding is te vinden hoe je in OSIRIS op elk moment de voortgang van je studieresultaten kan volgen in Osiris Student. Met het overzicht is te zien welke cursussen en toetsen je hebt behaald of nog dient te behalen.

Masterkeuzecursussen in blok 4

Van maandag 1 februari t/m zondag 28 februari 2021 kun je je inschrijven voor de (keuze)cursussen in blok 4.

Graag brengen we de volgende cursussen nog even onder jullie aandacht:

 • In ontwikkeling: International perspectives on One Health and Veterinary Public Health
  Wil jij kennismaken en samenwerken met studenten en docenten uit Zuid-Afrika? Deze  unieke nieuwe cursus staat open voor master Diergeneeskunde studenten uit Utrecht en Pretoria. De cursus van 7,5 EC duurt 5 weken (van 14 juni t/m 17 juli) en combineert online werkvormen met interessante werkbezoeken op locatie. Interesse? Stuur voor 10 januari 2021 een email naar: l.j.a.lipman@uu.nl. Meer over de cursus lees je hier in dit nieuwsbericht.
 • In ontwikkeling: Science, Society & the veterinary profession (online keuzecursus)
  Een ‘goede dierenarts zijn’, dat is wat je als jonge startende professional graag wilt. Maar dit kun je geenszins in je eentje. Je gaat namelijk werken als mens tussen andere mensen. Dit keuzevak belicht diverse aspecten van de interactie tussen dierenarts en maatschappij, en zoomt in en uit tussen het individu en het veel abstractere ‘de maatschappij’ en ‘one health’. Lees hier meer over deze nieuwe online keuze cursus van prof.dr. Merel Langelaar, waar je je in februari voor kunt inschrijven.
 • Food for Health and Safety Challenge (F4HS)
  F4HS is een interdisciplinaire challenge georganiseerd rondom een vraag vanuit het Ministerie van Defensie: “The Dutch Ministry of Defence is looking for a new food concept for military on training and missions. Your challenge is to design a concept that is sustainable, and satisfactory for the military, and suits with the food-requirements set by the Ministry of Defence. You will collaborate with students from Eindhoven, Utrecht and Wageningen on a real-life problem touching on the fields of logistics, sustainability, design, experience, and health.”

  De challenge gaat van start op 12 februari 2021 en duurt tot 25 juni (20 weken). Het betreft een cursus voor 7,5 EC. De challenge staat open voor 3e jaars bachelor en alle master studenten van de UU en de andere partner-instellingen, ongeacht de opleiding. De challenge kan als keuzevak gevolgd worden en de voertaal is Engels. Je kunt je opgeven van 15 oktober t/m 15 december 2020. Meer informatie en aanmelden kan via de website: www.f4hs.nl

Tot slot

Namens alle medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde wensen wij jullie alvast hele fijne feestdagen toe!

Mocht je naar aanleiding van deze mail vragen hebben, neem gerust contract op.

Bereikbaarheid OSZ

In verband met de onderwijsvrije weken rond kerst - van maandag 21 december t/m vrijdag 8 januari 2021 – is de afdeling OSZ als volgt bereikbaar:

OSZ-balie gesloten van 21 dec. t/m 3 jan. 
Mail (osz.vet@uu.nl) niet bereikbaar van 25 dec. t/m 3 jan.
Telefoon (030 - 253 4858) niet bereikbaar van 25 dec. t/m 3 jan.

Tot en met week 52 (vrijdag 25 december 2020) en vanaf week 1 (maandag 4 januari 2021) zijn we telefonisch bereikbaar op de dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en dagelijks per mail. De OSZ-balie is geopend op donderdagen van 12:45 tot 13:15 uur.