Deep democracy sessies over samenwerking met de fossiele industrie

Zou de universiteit moeten samenwerken met de fossiele industrie – en zo ja, onder welke voorwaarden? Welke ambities hebben we als universiteit rond dit thema? Dat is het onderwerp van een serie bijeenkomsten die het College van Bestuur samen met de Universiteitsraad organiseert. De eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 20 maart 2023.

Om alle inzichten over dit thema zo goed mogelijk op tafel te krijgen, hanteren we de Deep Democracy methode: besluitvorming met aandacht voor andere opvattingen. Het doel daarbij is om de ideeën en intenties vanuit verschillende (academische) disciplines binnen de Universiteit Utrecht te verzamelen. Van de visies van studenten en medewerkers die faliekant tegen samenwerking zijn, tot die van onderzoekers die momenteel samenwerken met de fossiele industrie. We willen (in meerdere sessies) samen toewerken naar een set bevindingen die het College van Bestuur en de Medezeggenschap meenemen in toekomstige besluitvorming en afwegingskaders voor samenwerkingen.

Hoe werkt het?

Gedurende drie uur gaan de ongeveer veertig aanwezigen in gesprek over de standpunten in de zaal. Hoe denken zij over samenwerking met de fossiele industrie, en waarom? Hoe zou een oplossing eruit kunnen zien? Co-creatie is daarbij het sleutelwoord: het doel is om samen de antwoorden op deze vragen te ontrafelen. De uitkomst van de sessie ligt dan ook niet vast en kan alle kanten op. Het bestuur heeft aangegeven heel open naar dit vraagstuk te willen kijken.

De eerste bijeenkomst is intern omdat we als Universiteit Utrecht in eerste instantie de inzichten binnen de eigen gemeenschap op tafel willen krijgen. Naast studenten, onderzoekers, medewerkers en activisten, nemen ook leden van het College van Bestuur en van de medezeggenschap deel.

Meepraten?

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 maart van 09:00 tot 12:00 uur, in het Nederlands. Een Engelstalige sessie volgt later dit voorjaar. Een deel van de beschikbare plekken wordt verdeeld op basis van uitnodiging, en een deel op open inschrijving. Wil je op 20 maart meepraten? Stuur dan een e-mail naar secretariaat.cvb@uu.nl. We laten je dan zo snel mogelijk weten of je mee kan doen.

Toekomst

Het plan is om na deze eerste bijeenkomst nog een of meerdere sessies te organiseren, waaronder zeker een in het Engels. Als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plekken overstijgt, worden deze mensen uitgenodigd voor een toekomstige sessie.

De sessie wordt niet gefilmd of op een andere manier integraal geregistreerd. In plaats daarvan wordt na afloop van de sessie een compleet overzicht (in tekst) van alle besproken inzichten en argumenten gemaakt (niet herleidbaar naar personen). Dit overzicht wordt met het College van Bestuur gedeeld en daarnaast gepubliceerd op het intranet en de studentenwebsite. Ook vat de moderator de sessie samen in een audiobestand, dat we zullen publiceren bij het bovengenoemde overzicht.

Op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten? Stuur een e-mail naar secretariaat.cvb@uu.nl.