9 april 2020

De verkiezingen gaan door: stel je kandidaat voor de Faculteitsraad REBO 2020-2021!

Van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 juni zijn de verkiezingen voor de studentengeleding van de faculteitsraad REBO.

Deze waren eerst in april gepland, maar zijn nu verplaatst naar juni, zodat er nog campagne gevoerd kan worden en er meer tijd is om kandidatenlijsten in te dienen. Alle activiteiten gebeuren nu online!

Dus: wil jij meedenken op het facultaire niveau van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen over onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering? En wil je bestuurlijke ervaring op doen?

Grijp dan je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de faculteitsraad (FR). Want deze zoekt gemotiveerde studenten die willen meepraten over facultair brede zaken die richting geven aan onze strategie de komende jaren.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elke student die zijn of haar hoofdopleiding volgt bij de faculteit REBO kan zich kandidaat stellen. Je kan je aansluiten bij een kandidatenlijst vanuit jouw eigen departement, of je kan zelf een lijst starten. IEDEREEN kan zich kandidaat stellen!

Er zijn 3 kiesdistricten:

Studenten Departement Rechtsgeleerdheid : 6 zetels
Studenten Departement U.S.E. : 3 zetels
Studenten Departement USBO : 3 zetels

Hoe stel je je kandidaat?

Je kunt je kandidaat stellen tot donderdag 7 mei 2020, 17.00 uur. Formulieren kun je downloaden op de teamsite van de FR of opvragen via het bestuurssecretariaat (REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl)

Ingevulde en ondertekende kandidatenlijsten (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 7 mei binnen zijn. Dat kan door de formulieren digitaal via de mail in te leveren (let op leesbaarheid scan) bij REBO.Bestuurssecretariaat@uu.nl.

Op 18 mei worden de kandidatenlijsten vastgesteld, daarna kan elke kandidaat (online) campagne voeren.

De verkiezingen zijn op 2, 3 en 4 juni; op vrijdag 5 juni wordt de uitslag vastgesteld. Hou de berichtgeving hierover in de gaten!

Meer informatie?

Heb je vragen over de verkiezingen, wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling of wil je je kandidaat stellen? Kijk dan eerst op de teamsite van de Faculteitsraad REBO. Hier staan alle benodigde formulieren, het nieuwe tijdschema van de Verkiezingen en het Kiesreglement REBO.