21 april 2020

De Universiteitsraad gaat niet mee in een verhoging van de beleidsruimte

Op 20 april vergaderde het College van Bestuur (CvB) voor de derde keer met de Universiteitsraad

Financiële rapportage vierde kwartaal

Tijdens de vergadering met het college van bestuur op 20 april 2020 besprak de universiteitsraad de Q4-rapportage. De raad had hier op een drietal punten instemmingsrecht. Één daarvan, de verhoging van de beleidsruimte met het nog niet bestede geld uit 2019, leverde een discussiepunt op. Er was een meerderheid voor het niet instemmen met een toevoeging van € 4,7 miljoen aan de beleidsruimte. De raad gaat hierover verder in gesprek met het College van Bestuur.

Corona en de U-raad

Sinds het begin van de ‘intelligente lockdown’ en de sluiting van de UU, zet de universiteitsraad zich in om problemen die studenten en medewerkers (mogelijk) ondervinden op te vangen en samen met het CvB te denken over oplossingen. Waar zijn we zoal mee bezig?

Online onderwijs

Veel gaat al goed, maar toch blijkt niet alles op het gebied van online onderwijs even soepel te verlopen. Wij kaarten deze problemen aan. Wij zien erop toe dat docenten toegang hebben tot de juiste ondersteuning in het online lesgeven, waarbij zowel de kwaliteit van het onderwijs als privacy (bijv. ‘proctoring-software’ en Zoom) gewaarborgd wordt.

Onderzoek

Veel bachelor- en masterscripties moeten in aangepaste vorm geschreven worden, en ook het onderzoek van promovendi e.a. moet aangepast of uitgesteld worden. Wij zien erop toe dat de gevolgen en problemen die hieruit voortkomen adequaat behandeld worden.

Studenten

  • Verruiming profileringsfonds. Studenten die studievertraging oplopen door de corona-crisis, kunnen makkelijker extra financiering krijgen vanuit de UU.
  • Overgang bachelor-master. Het wordt mogelijk om volgend collegejaar al aan een master te beginnen, ook al is het bachelordiploma door de corona-crisis nog niet behaald. Wat de eisen zijn, verschilt per faculteit en per universiteit.

Medewerkers

De corona crisis brengt – vooral voor mantelzorgers en ouders met jonge kinderen – veel extra (werk)druk met zich mee. Wij blijven erop toe zien dat dit wordt erkend. Zo hoeft er geen extra verlof opgenomen te worden door medewerkers die niet aan hun volledige werk toekomen.

Strategisch plan uitgesteld

Het College van Bestuur heeft in verband met de coronacrisis besloten het vaststellen van het strategisch plan en de gevraagde instemming van de universiteitsraad over de zomer heen te tillen, naar verwachting rond oktober/november 2020.