De huidige regels rondom ChatGPT

In twee mails die een paar weken geleden werden verstuurd, kon je lezen hoe we bij Geesteswetenschappen omgaan met chatbots als ChatGPT. Hieronder zetten we het nog eens op een rijtje.

Gegeneerde tekst inleveren onder je eigen naam: dat is fraude

Lever je een tekst in onder je eigen naam, maar is de tekst door een chatbot gegenereerd? Dan wordt dit beschouwd als fraude. In artikel 5.15 van het Onderwijs- en Examenreglement lees je hoe de examencommissie hiermee omgaat.

Opsporen van fraude

Vermoedt een docent dat je een ingeleverde tekst niet (helemaal) zelf hebt opgesteld, maar dat je een chatbot hebt gebruikt? Dan kan je worden uitgenodigd voor een gesprek. Als dit gesprek de vermoedens van de docent bevestigt, dan draagt deze de zaak over aan de examencommissie. Ook zonder vermoedens kan een docent met jou en andere (willekeurig geselecteerde) studenten in gesprek gaan over de totstandkoming van een ingeleverde tekst. Het gesprek is dan een manier om steekproefsgewijs een check te doen op mogelijke fraude.