De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs

De Hanneke Schreurs Afstudeerprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student van mbo, hbo of universiteit met het beste eindwerkstuk of afstudeerscriptie over (publieke) gezondheid. Volksgezondheid van de gemeente Utrecht wil studenten hiermee een podium bieden om hun kennis en inzichten met een breder publiek te delen. Daarnaast is de prijs bedoeld om studenten te stimuleren bij te dragen aan de kennisontwikkeling rondom publieke gezondheid.

Hoe kom je in aanmerking?

Op onze website vind je meer informatie over de Afstudeerprijs, de vereisten en het beoordelingsproces. Bijgevoegd het inschrijfformulier, dat we graag samen met het afstudeerwerk en een aanbevelingsbrief van de docent of begeleider terug ontvangen. Er is een reglement voor de Afstudeerprijs opgesteld, dat op te vragen is bij het hieronder vermelde e-mailadres.

De uitreiking

Genomineerden worden uitgenodigd hun werk te presenteren op een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 10 december vanaf 16.00 uur. De jury maakt dan de winnaar bekend, voor wie we een prijsbedrag van € 750,- beschikbaar stellen.

Meer informatie
Meer informatie