Cultuurprogramma: Samen zorgen voor een prettige werk- en leeromgeving

Of je nu in de zorg, het onderzoek of het onderwijs werkt, van specialist tot student: het creëren van een open en stimulerende leer- en werkomgeving begint bij jezelf. Als UMC Utrecht innoveren we op vele fronten, waarom niet ook in onze omgang met elkaar? Het begint met de cruciale vraag die we onszelf kunnen stellen: hoe denk jij dat we met elkaar om (moeten) gaan? Doen we hóe we het doen, ook daadwerkelijk goed?

“Nieuwsgierig, innovatief, kritisch en onderzoekend – dit zijn eigenschappen die iedereen betreft die in het UMC Utrecht werkt en onderwijs volgt”, stelt Berent Prakken, vice-decaan en directeur van het Onderwijscentrum. “In het UMC Utrecht werken we allemaal hard aan de zorg van morgen. Door het aanbieden van topzorg, het verrichten van baanbrekend onderzoek en door het verzorgen van stimulerend onderwijs, opleidingen en trainingen. Overal investeren we in talent, onze collega’s van de toekomst. Echter, in onze gezamenlijke drive en alle drukte kunnen we soms voorbijgaan aan de manier hóe we als collega’s, in zorg, onderzoek en in onderwijs- en opleidingssituaties met elkaar omgaan. Hierin gaat heel veel goed, maar ook kan in onze omgang met elkaar een gevoel van onveiligheid optreden – door bijvoorbeeld autoritair of grensoverschrijdend gedrag. Het is tijd om hierbij stil te staan en om ook te innoveren in onze wijze van professionele omgang met elkaar. Een goed initiatief hiertoe is ons cultuurprogramma voor een open en stimulerende werk- en leeromgeving.”

Waarmaken wat we zeggen

“Dit is een meerjarig cultuurprogramma waarin we in drie fasen werken”, vertelt Madelon Gijzel, trainer & adviseur studentbegeleiding en tevens lid van de projectgroep van het programma. “Hierbij starten we met een introductiecampagne waarbij we mensen vertellen over de aanpak voor de open, stimulerende en veilige werkomgeving. We vertellen eerst waar we als UMC Utrecht voor staan, maken medewerkers en studenten nieuwsgierig, zetten iedereen direct aan het denken (en doen) en leggen vervolgens de basis voor duurzame communicatie. Daarna gaan we met ambassadeurs uit de hele organisatie aan de slag waarmee we gaan waarmaken wat we zeggen. Tot slot zorgen we voor een blijvende verandering met ‘tools for change’.”

Van op je eigen eiland naar de dialoog

Van een wijzende vinger naar voorbeeldgedrag, van op je eigen eilandje naar de dialoog, en van zorgen voor patiënten tot goed zorgen voor elkaar. Dit zijn enkele strategische uitgangspunten van het programma. Madelon: “Met de voorbereiding zijn we al een hele tijd terug begonnen. Wat begon als een speak up-campagne voor studenten is het uitgegroeid tot een programma voor het hele UMC Utrecht, want alleen samen kunnen we de door ons gewenste omgeving creëren. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Het probleem én de oplossing kunnen dus niet bij één groep liggen. We willen een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren, met erin een breed gedragen awareness voor ongewenst gedrag. Eén centrale overkoepelende boodschap voor iedereen – waar je ook zorgt, werkt, leert, onderzoek doet.”
 

Co-creatie

Wat is de status van de campagne nu? Madelon: “Er ligt een communicatieconcept, die is gepresenteerd aan een brede groep UMC’ers – met ook studenten. Afgelopen maanden hebben we die ontwikkeld met een grote afvaardiging binnen het UMC Utrecht, met ook studenten. Ook hebben we bureaus in de arm genomen die ons helpen. Verder hebben we een kijkje in de keuken bij de buren genomen en gesproken met vice-decaan Christa Boer van VUmc, waar zij jaren geleden al met dit project zijn begonnen. Kortom, een co-creatie.”

Denktank met studenten

“Maar hiermee zijn we er uiteraard nog niet”, stelt Madelon. “Creëren van awareness en gedragsverandering vereist nu eenmaal een meerjarenaanpak. Graag willen we dat studenten hierin blijven meedenken. We hebben een denktank voor studenten opgericht waarin zij een actieve bijdrage – met brainstorms, feedback – kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van dit programma. Begin september organiseren we een sessie met studenten en eind dit jaar willen we komen met de eerste uitingen van de introductiecampagne.”

Aanmelden voor de denktank?

Mail dan naar studentbegeleiding@umcutrecht.nl.

 

 
Foto van de van de workshops die zijn gehouden om input op te halen voor het communicatieconcept
Foto van de van de workshops die zijn gehouden om input op te halen voor het communicatieconcept
Foto van de van de workshops die zijn gehouden om input op te halen voor het communicatieconcept
Foto van de van de workshops die zijn gehouden om input op te halen voor het communicatieconcept