Conferentie 'The Future of Diagnosis. Navigating Uncertainty'

Van 2 tot 4 juli organiseren klinisch chemicus Maarten ten Berg en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde en verplegingswetenschap​ Dorien Zwart van het Julius Centrum in samenwerking met Amerikaanse Society to Improve Diagnosis in Medicine (SIDM) 'The Future of Diagnosis. Navigating Uncertainty'. Deze internationale conferentie voor zorgverleners, patiënten, academici, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en studenten vindt plaats in het UMC Utrecht. 

Thema

Omgaan met onzekerheid in het diagnostisch zorgproces en hoe we hierover communiceren met patiënten. Dit 'balanceren tussen over- en onderdiagnostiek' wordt steeds relevanter in de zorg in het licht van de toekomstige uitdagingen door schaarste in menskracht en middelen. Op deze conferentie zullen gerenommeerde sprekers, zowel onderzoekers als clinici, diagnostische onzekerheid en de daarbij optredende dilemma's vanuit verschillende perspectieven bespreken, onder andere samen beslissen, gepast gebruik, taalkundige en wiskundige benadering van communiceren over onzekerheid en vanuit het perspectief van genderverschillen. En uiteraard is er aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zoals bijvoorbeeld AI-gedreven ontwikkelingen. Ook is er een workshop klinisch redeneren. Lees me​er over de conferentie en meld je aan.