Call voor abstracts TMA

Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie (TMA) nodigt beginnende en gevorderde onderzoekers uit om een abstract in te dienen voor een artikel in TMA 71. Bijdragen in de vorm van zowel casestudies als theoretische benaderingen die betrekking hebben op de archeologie van de mediterrane wereld en haar aangrenzende gebieden, zijn welkom. Hierbij valt ook te denken aan onderzoek met een historische of epigrafische inslag.

Meer informatie
Meer info over TMA