31 januari 2019

Buitenterrein Universiteit Utrecht wordt gefaseerd rookvrij

De Universiteit Utrecht wil een veilige en gezonde omgeving bieden aan studenten en medewerkers. Daarom worden de buitenterreinen gefaseerd rookvrij gemaakt. Dit met uitzondering van een aantal specifieke plekken waar medewerkers, studenten en bezoekers wel mogen roken. In pilots wordt uitgeprobeerd wat wel en niet werkt. De universiteit maakt hierbij gebruik van expertise van eigen gedragsveranderingsexperts en ook van instanties die al verder zijn met hun rookbeleid.

“Op dit moment is het rookbeleid van de Universiteit Utrecht heel algemeen geformuleerd”, zegt collegelid Annetje Ottow. “Je mag buiten roken, tenzij een ander er last van heeft. In de praktijk blijkt het voor mensen lastig om een roker aan te spreken, zeker als bijvoorbeeld naast een bankje een asbak staat. Als universiteit willen wij een veilige en gezonde omgeving bieden aan alle studenten en medewerkers.  Wij willen met een rookvrij terrein niet-rokers beter beschermen tegen rookoverlast en meeroken. “We verbieden roken niet helemaal, maar gaan specifieke plekken aanwijzen waar je mag roken. Ook onderzoeken we welke ondersteuning we kunnen bieden aan degenen die willen stoppen. We zijn druk bezig met de invulling hiervan.”

Aansluiten bij maatschappelijke trend

Met het rookvrij maken van haar terreinen haakt de universiteit aan bij de maatschappelijke steun voor diverse rookvrije initiatieven. Denk aan het maatschappelijke initiatief Rookvrije generatie van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds dat steeds meer bijval krijgt van onder andere bedrijven, scholen en sportverenigingen die rookvrij worden. De overheid heeft onlangs een preventieakkoord gesloten. Basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen zijn al verplicht hun terrein voor 1 augustus 2020 rookvrij te maken. Annetje Ottow: “Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze verplichting ook voor hogescholen en universiteiten gaat gelden. Wij anticiperen er wel alvast op.”

Expertise van anderen benutten

De universiteit overlegt in de komende tijd met organisaties die hun terrein al rookvrij hebben gemaakt, zoals de Hogeschool Rotterdam en het UMC Utrecht, en ook met faculteiten die al experimenteren met aangepast rookbeleid, zoals de faculteit Diergeneeskunde. Wat kan de universiteit hiervan leren? Wat werkt wel en wat niet? Ook wordt onder andere gesproken met de gemeente, andere organisaties op het Utrecht Science Park en omwonenden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de expertise van het Trimbos-instituut en eigen onderzoekers op het terrein van gedragsverandering. 

Gefaseerde invoering

Binnenkort wordt gestart met een pilot op het Leuvenplein bij het Bestuursgebouw en het Ruppertgebouw én met het terrein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. De UU gaat bij de uitvoering van deze pilots in gesprek met rokers en niet-rokers, bijvoorbeeld over de locatie van een rookfaciliteit en welke eigenschappen zo’n faciliteit moet hebben. In de komende maanden lees je meer over de voortgang op onder andere intranet en de studentensite.

Meer informatie

Maarten Post, woordvoerder College van Bestuur, m.a.g.post@uu.nl