Brightspace wordt het nieuwe LMS van de UU

Na een zorgvuldig doorlopen proces van Europese aanbesteding is bekend welke partij het nieuwe Learning Management Systeem (LMS) van de UU mag leveren. Leverancier D2L met hun LMS Brightspace heeft gewonnen en de opdracht gegund gekregen. Brightspace is een modern en gebruiksvriendelijk LMS dat uitstekend past bij het onderwijs van de UU.

Beoordelingscriteria

Aan de aanbesteding hebben vier partijen deelgenomen. Om kans te maken op gunning moesten deze partijen allereerst voldoen aan het programma van eisen van de UU. Daarnaast werden ze beoordeeld op kwaliteit en prijs. De prijs heeft voor 20% meegewogen in de aanbesteding en de kwaliteit voor 80%.

De kwaliteit is beoordeeld op thema’s zoals gebruiksvriendelijkheid, publieke waarden, duurzaamheid en diverse wensen op het gebied van onder meer interactieve content, activerende werkvormen en mogelijkheden voor het verzamelen van learning analytics. Voor elk thema is een commissie met deskundigen van de UU samengesteld, die de vier partijen heeft beoordeeld op vooraf opgestelde criteria.

De gebruiksvriendelijkheid is beoordeeld door middel van gebruikerstesten onder docenten, studenten en key-users/beheerders. Brightspace scoorde hierin gemiddeld het hoogste. Docenten waren bijvoorbeeld zeer te spreken over de navigatie en het gemak waarmee alles te vinden is. Studenten gaven aan dat Brightspace duidelijk en gestructureerd werkt.

Het logo van Brightspace, het nieuwe LMS van de UU dat door D2L wordt geleverd.

Hoge score op gebruiksvriendelijkheid en publieke waarden

D2L is met het LMS Brightspace de partij die het beste voldoet aan het programma van eisen en wensen van de UU. Daarom is de opdracht aan hen gegund. Naast gebruiksvriendelijkheid, scoorde zij ook erg hoog op het gebied van publieke waarden. D2L heeft bijvoorbeeld een scherpe visie op het gebruik van algoritmes en AI en de intentie om compliant te zijn met de Europese AI act. Ook draagt D2L zorg voor een zeer digitaal toegankelijk systeem. Ten slotte wist D2L ook te overtuigen met hun visie op het voorkomen van ‘vendor lock-in’. Ze beloven daarbij gemakkelijke datamigratie en exportmogelijkheden. De quote “we want our customers to feel loyal, not trapped” is illustratief.

Andere pluspunten van het LMS Brightspace zijn onder meer de verschillende functionaliteiten voor het maken van interactieve content en activerende werkvormen​ en de mobiele ervaring (app en mobiele website) van het LMS. Ook op het gebied van duurzaamheid heeft D2L een uitstekende beoordeling gekregen. Veel andere onderwijsinstellingen in Nederland gebruiken Brightspace als LMS, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit, TU Delft en Wageningen University & Research. D2L faciliteert hierbij een actieve community waarin uitwisseling tussen gebruikers plaatsvindt en ideeën voor verbeteringen aangedragen kunnen worden. Benieuwd naar Brightspace? Bekijk alvast onderstaande demovideo.

Vervolgstappen

In academisch jaar 2024/2025 vindt de deelimplementatie plaats, waarin elke faculteit in een aantal cursussen ervaring opdoet met Brightspace. Deze cursussen zijn bepaald in afstemming met de facultaire LMS implementatiecoördinatoren. Doel van de deelimplementatie is leerervaring opdoen met Brightspace en best practices ophalen. Aan de hand hiervan kunnen ook verbeterslagen in de inrichting van het LMS worden doorgevoerd en de wijze van ondersteuning van docenten worden aangepast.

Vanaf september 2025 gaat al het initiële onderwijs van de UU over op Brightspace. In voorbereiding op deze fase krijgen alle docenten en ondersteunende medewerkers opleiding en training, zoveel mogelijk aangepast op de gebruiker, om een soepele overgang naar Brightspace mogelijk te maken.