31 juli 2019

Bouwwerkzaamheden David de Wiedgebouw 12 augustus van start

Indeling van het David de Wiedgebouw

Het David de Wiedgebouw wordt eind 2020 dé high-end researchfaciliteit waar toponderzoek samenkomt: het Elektronenmicroscopie Centrum (EM) als voorziening voor de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op maandag 12 augustus starten de bouwwerkzaamheden met het plaatsen van de bouwhekken en het afgraven van het talud aan de westkant. Begin september worden er op diverse plekken bouwschotten in het gebouw geplaatst. De werkzaamheden worden in diverse fases gedaan en zijn eind 2020 klaar. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de EM-centrum in gebruik genomen.

Het David de Wiedgebouw wordt in fases aangepast. Aan de westkant wordt een nieuw deel aangebouwd voor het hoogwaardige Elektronenmicroscopie Centrum. Ook komen er stap voor stap meer werkplekken en worden de zuurkasten zo aangepast dat ze alleen nog maar maximaal afzuigen op de momenten dat dit nodig is. Door het gebouw aan te sluiten op de warmte- en koudeopslag wordt het duurzamer.

Buitenterrein

Het talud aan de westkant verdwijnt en maakt plaats voor een groen gebied op straatniveau. Er ontstaat een groter verblijfsgebied met een aangenaam terras: dé ontmoetingsplek voor wetenschappers en studenten.

Gassenpark en cryoruimte

Het bestaande gassenpark wordt vernieuwd en uitgebreid. Het wordt voorzien van twee tanks ten behoeve van vloeibaar en gasvormig stikstof en de opslag van gassen in gasflessen in veiligheidskasten. Het vernieuwde gassenpark voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Vanaf het gassenpark komt een nieuwe leidingtunnel naar de nieuwe cryoruimte aan de noordkant op de begane grond. Vanuit de cryoruimte zal voor het hele David de Wiedgebouw de distributie van vloeibaar stikstof worden gefaciliteerd. Daarnaast voorziet de cryoruimte in cryogene opslag voor alle groepen.

Entreegebied

Inmiddels is de nieuwe receptiebalie op de begane grond van het pand in gebruik en is de ingang op de 1e verdieping gesloten. Dit is nodig om het EM-centrum te kunnen bouwen. Je kunt het pand alleen in- en uitgaan via de grote draaideur op de begane grond.

Tijdens de werkzaamheden zijn de ingangen aan de noord- en oostkant van het gebouw altijd bereikbaar voor medewerkers, studenten, bezoekers en leveranciers. Ook blijft het huidige gassenpark en de goedereningang bereikbaar.

Ook is er een tijdelijke logistieke zone ingericht voor laden en lossen, parkeren leveranciers, beheer en onderhoud en opstellen van vuilcontainers. Deze tijdelijke logistieke zone is niet bedoeld voor UU-medewerkers en bouwpersoneel. Zij moeten gebruik (blijven) maken van de reguliere parkeerplaatsen op het Utrecht Science Park. De logistieke zone wordt na de werkzaamheden weer in gebruik genomen.

Er komen tijdelijke parkeerplekken voor minder validen bij de ingang vanaf de Universiteitsweg. Er worden met hen maatwerk oplossingen besproken voor het bereiken van de werkplek. Medewerkers en studenten kunnen de fiets en motor gewoon blijven parkeren voor de nieuwe ingang van het David de Wiedgebouw.

Om de veiligheid zo groot mogelijk te houden, zullen delen van het gebouw buiten gebruik zijn. De nooduitgangen blijven tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Ook hebben de hulpdiensten altijd toegang tot het gebouw en het terrein van het David de Wiedgebouw.

De fiets- en voetgangersstromen blijven gescheiden van het bouwterrein. Er komt een scheiding tussen het bouwgebied en het gebouwdeel dat in gebruik is. Dit kan betekenen dat de routes naar de entrees en naar de werkplek langer zijn dan gebruikelijk.

Bij een calamiteit of ontruimingsalarm moet je gebruikmaken van de aangegeven  vluchtroutes. De tijdelijke loop- en vluchtroutes kunnen tijdens de bouwperiode wijzigen, maar verwijzen altijd naar één van de vier vluchttrappenhuizen.

We vragen extra aandacht voor het vrijhouden van de gangen in het gebouw en het gebied aan de oostkant van het gebouw onder de overkapping. Opslag van goederen op deze plaatsen belemmert de vluchtveiligheid en de doorgang van voetgangers.

  • Het M-gebouw is buiten gebruik van maandag 23 september tot zondag 12 januari as. Dit betekent dat er die periode géén gebruik kan worden gemaakt van de huidige kiosken, vergader- en lunchfaciliteiten. Binnen de beperkingen van de bouwwerkzaamheden, komen er tijdig alternatieven.
  • Het gebruik van de liften wordt aangepast. De goederenlift zal door alle leveranciers moeten worden gebruikt. Hierover worden afspraken gemaakt met de aannemer, gebruiker en beheerder.
  • Tijdens de hele bouwperiode is de doucheruimte van het gebouw niet beschikbaar. We verwijzen je hiervoor naar andere gebouwen.
  • De kluisjes op de begane grond en 1e verdieping zijn per direct niet meer beschikbaar.

Heb je vragen over dit bericht? Of heb je andere vragen over de werkzaamheden in het David de Wiedgebouw? Lees dan eerst de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op via e-mail daviddewiedgebouw@uu.nl. Wij helpen je graag.