Bèta-student (HPS) Chiara Lacroix winnaar Beste Masterscriptieprijs 2022

Tijdens de opening van het academisch jaar, heeft History and Philosophy of Science (HPS) alumnus Chiara Lacroix de prijs voor de beste Masterscriptie gewonnen. In haar scriptie onderzocht zij hoe het concept mens (‘human’) en mensheid (‘man’) zich ontwikkelt in de Engelse en Franse medische literatuur. Ze werd begeleid door Hieke Huistra van het Freudenthal Insituut.

Zie de uitreiking in de video vanaf 1 uur en 16 seconden:

Wat beschouwen we als 'human'?

Chiara heeft zich gebogen over enorme stapels Engelse en Franse medische literatuur om een patroon te vinden in hoe de mens beschouwd wordt in verhouding tot tijd. Ondanks de klinische teksten over voortplanting in al zijn facetten ontstond er een prachtig beeld: hoe door de eeuwen heen het bewustzijn over wat als mens beschouwd kan worden veranderde, net als het concept ‘mensheid’. Niet alleen biologisch onderzoek, maar ook cultuur en geschiedenis heeft invloed (gehad) op hoe de mens beschreven en beschouwd wordt.

Dit alles komt samen in een mooie scriptie waar de jury unaniem bewondering voor had als origineel, goed geschreven en hard werk.

Lees meer over Chiara en haar scriptie in de volledige laudatio:

De volledige laudatio van de jury is hier te lezen (pdf, Engels).

Internationale Roy Porter Prize

Eerder deze zomer ontving Science alumnus Martijn van der Meer de internationale Roy Porter Prize van de Society for the Social History of Medicine voor zijn HPS-scriptie over Nederlandse eugenetici en hun roep om optimalisering van de ontwikkelingscondities, 1919-1939, onder begeleiding van Frank Huisman.

Zie voor meer informatie: https://sshm.org/the-roy-porter-prize-articles/