18 april 2019

Bespreking van het jaar 2018 tijdens vergadering U-raad met CvB

Universiteitsraad 2018-2019

Op 23 april vindt de zesde vergadering van dit academisch jaar van de universiteitsraad met het College van Bestuur (CvB) plaats. Onderwerpen als het studentenstatuut, jaarverslag 2018 en de Q4-rapportage komen aan bod. Wil jij bij de vergadering zijn en horen wat de raad en het College bespreken? Kom dan op 23 april vanaf 15.00 uur naar de Matthias Jorissenzaal in het vergadercentrum in het Bestuursgebouw. 

Wat staat er op de agenda?

Bij deze vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • De U-raad heeft instemmingsrecht op het studentenstatuut 2019-2020, waarin de algemene rechten en plichten van studenten van de Universiteit Utrecht vermeld staan.
  • De raad heeft instemmingsrecht op de mutaties van de bestemmingsreserves vermeld in de Q4-rapportage (rapportage van het vierde kwartaal van 2018), waarbij inzicht wordt gegeven in de realisatie van de UU-begroting over het hele jaar 2018.
  • De raad bespreekt met het CvB het jaarverslag 2018, waarmee de Universiteit Utrecht rapporteert en verantwoording aflegt over het jaar 2018.

Voor wie?

Alle UU-studenten en -medewerkers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de universiteitsraad mogen aanwezig zijn bij de vergadering. Je kunt meeluisteren, maar niet meepraten. Zo hoor en zie je wat er speelt en hoe de medezeggenschap jouw belangen behartigt. Je kunt natuurlijk altijd vooraf contact opnemen met een raadslid als je iets wilt inbrengen over een van de geagendeerde onderwerpen.

Verslag op deze site

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem: na de vergadering volgt een kort verslag op deze site. Houd ook de Facebookpagina van de U-raad in de gaten.

Wil je meedenken? Laat je horen!

Uiteraard staat de universiteitsraad altijd open voor goede suggesties of ideeën. Dus zit je niet in een van de medezeggenschapsraden en wil je toch meedenken? Laat je horen! Mail naar studentenuraad@uu.nl.

Vergaderingen met CvB

De universiteitsraad vergadert zes keer per jaar met het College van Bestuur. Hier zijn alle 24 leden van de raad (personeelsleden én studentleden) bij aanwezig.