3 maart 2015

Bericht van de U-raad: Utrechtse studenten en medewerkers treden in open dialoog met het College van Bestuur

De Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht organiseert 5 maart 2015 van 18.00 tot 20.00 een discussie voor Utrechtse studenten en medewerkers  in de aula van het Academiegebouw. Van het CvB is in ieder geval Rector Magnificus Bert van der Zwaan aanwezig. Amsterdamse toestanden zijn niet aan de orde in Utrecht, maar ook in Utrecht is er ruimte voor verbetering van de medezeggenschap van studenten en medewerkers.

De Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht heeft de gebeurtenissen in Amsterdam op de voet gevolgd. Naar de mening van de U-raad is de situatie in Utrecht niet te vergelijken met de omstandigheden in Amsterdam;  de U-raad vindt dat de verhouding tussen medezeggenschap en bestuur in Utrecht van constructieve aard is. Maar de huidige ontwikkelingen roepen wel op tot kritische zelfreflectie, ook in Utrecht. De U-raad onderkent dat er altijd ruimte is voor verbetering van de inspraak van studenten en medewerkers op het universitaire beleid. De bijeenkomst heeft als opzet een  inhoudelijke discussie die niet alleen gericht is op het ventileren van sentimenten maar vooral het zoeken naar oplossingen. Aan de hand van tien stellingen zal het CvB in debat treden met alle studenten en medewerkers die op constructieve wijze willen meedenken over medezeggenschap.

De universiteitsraad is het universitaire medezeggenschapsorgaan van de Universiteit Utrecht. De U-raad behartigt de belangen van de Utrechtse studenten en treedt op regelmatige basis in dialoog met het CvB.

Meer informatie

Bekijk de Facebook-pagina van de U-raad.