Bereikbaarheid studieadviseurs BMW

Het nieuwe studiejaar staat voor de deur en daarmee laten we je graag weten dat de studieadviseurs weer voor je klaarstaan. Je kunt bij ons terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over het onderwijsprogramma, de planning van je keuzevakken, het bindend studieadvies (BSA), studievertraging, studiemotivatie en exameneisen. Als je door persoonlijke problemen of ziekte onderwijs of toetsen dreigt te gaan missen, raden wij je aan contact met ons op te nemen. Wanneer je een functiebeperking (bijv. dyslexie, AD(H)D, ASS) hebt, kun je via ons eventueel voorzieningen aanvragen. Je bent bij ons ook van harte welkom met vragen waarvan je niet weet aan wie je die moet stellen.

Studieadviseurs BMW

Dit studiejaar staan de volgende studieadviseurs voor je klaar:

  • Annemoon Bregt
  • Jaco de Fockert-Koefoed
  • Juliëtte Schouten

Bereikbaarheid

We zijn op verschillende manieren bereikbaar:

  • Inloopspreekuur op maandag t/m vrijdag van 12.30 - 13.30 uur, in het UMC Utrecht.
  • Telefonisch spreekuur op maandag van 16.00 - 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 15.00 - 16.00 uur, via 06-15198800.
  • NIEUW: online inloopspreekuur op dinsdag en donderdag van 12.30 - 13.30 uur via MS Teams.
  • Een afspraak van 30 minuten op locatie, via MS Teams of telefonisch. Dit kan ingepland worden via Planzelf.
  • Per e-mail via adviseurs@umcutrecht.nl. We proberen binnen 5 werkdagen een reactie te geven. Geef altijd aan van welke opleiding je bent en wat je studentnummer is. Indien je een urgente vraag hebt, geef dit aan in het onderwerp van het bericht.

We zitten in de C-vleugel van het UMC Utrecht, op de kamers C.01.3.22/23/24. Je kunt vanaf het Stratenum de bordjes ‘studieadviseurs’ volgen.

Nieuw: online inloopspreekuur!

Vanaf 29 augustus hebben we ook een online spreekuur via MS-Teams op dinsdag en donderdag van 12.30 – 13.30 uur. Klik op de MS-Teams link voor het online spreekuur. Het kan zijn dat je enkele minuten in de wachtstand staat wanneer een andere student voor jou aan de beurt is.