29 oktober 2020

Baantjes buiten de opleiding - let op eigen verantwoordelijkheid

Als je werk doet buiten de opleiding dan is dat werk en geen coschap en doe je het als werknemer en niet als coassistent. We wijzen je op je eigen verantwoordelijkheid en je moet de grenzen van je kennis en bevoegdheden goed kennen.

Binnen de opleiding geld dat je werkt volgens de regels zoals beschreven in het handboek kwaliteit en veiligheid, waarin onder andere een lijst met voorbehouden klinische handelingen te vinden is. Let er wel op dat dit document juist gaat over je handelen tijdens het (klinisch) onderwijs, en niet tijdens werksituaties.