Avicenna Health Hack 2023

29 april is het zover, dan wordt de Avicenna Health Hack gehouden bij YesDelft! Het thema van dit jaar, Resilience in healthcare, zal zich richten op zowel financiële duurzaamheid als het welzijn in de zorgsector. Het huidige zorgstelsel staat voor verschillende uitdagingen, waaronder stijgende zorgkosten, toenemende druk op zorgstelsels en tekorten aan zorgaanbieders. Deze uitdagingen maken dat het huidige zorgsysteem moet worden aangepast om toekomstbestendig te worden. Maar hoe kan dit worden verkregen, door wie en wie is verantwoordelijk voor de veranderingen? De complexiteit van deze uitdagingen vraagt om trans-disciplinaire samenwerking. 

Dit brede thema, en de verschillende cases en uitdagingen die het omvat, vraagt dan ook jouw inbreng en enthousiasme als deelnemer. Tijdens de hackathon ontwerpen en creëren deelnemers uit verschillende expertisegebieden innovatieve oplossingen voor zorg gerelateerde uitdagingen. Door de expertise van studenten, patiënten en gezondheidsprofessionals te combineren, zal deze hackathon een springplank zijn voor zorginnovatie. De dag zal bestaan uit meerdere workshops van bedrijven en inspirerende sprekers (waaronder Diederik Gommers en Michel van Genderen). Aansluitend zal een netwerkborrel plaatsvinden. Kijk op onze website avicennahealthhack.nl voor meer informatie!

Tickets staan nu online: https://eventix.shop/x5w2bey9 

Kijk voor meer informatie op https://www.avicennahealthhack.nl/

 

 

Avicenna Health Hack 2023