Artan Jacquet (Functionaris Gegevensbescherming) verlaat Universiteit Utrecht

De Functionaris voor Gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht, Artan Jacquet, legt per 15 november 2022 zijn werkzaamheden neer en verlaat per 1 februari onze universiteit. Artan was vanaf mei 2018 de eerste FG van de universiteit. Enige jaren daarvoor ondersteunde hij de UU bij al de voorbereidingen op de introductie van de AVG, naast zijn eigenlijke baan als pensioendeskundige en adviseur bestuurlijke informatievoorziening bij HR.

Artan zegt over zijn vertrek: “Met spijt in het hart zal ik de Universiteit Utrecht verlaten. Het alternatief – een (proef)proces om helderheid te scheppen over de juiste rol van een FG en over diens ontslagbescherming – is lang, duur en complex. En gelet op de publieke discussie die dan onvermijdelijk over onze AVG-compliance zou ontstaan: schadelijk voor de reputatie van onze universiteit."

"Een FG moet zijn rug recht kunnen houden. Toch leek het me uiteindelijk beter, voor zowel de organisatie als mijzelf, om in te stemmen met een beëindigingsovereenkomst. Ik hoop dat jullie dat begrijpen."

“Niettemin: ook zonder mij zal de Universiteit nog belangrijke stappen op het vlak van AVG-compliance moeten zetten. Awareness en goede wil zijn er. De juiste kennis neemt nu ook snel toe. Governance en ontzorging blijven belangrijke onderliggende issues: wie is waarvoor verantwoordelijk, wie doet wat, en hoe zorgen we dat iedereen kan doen wat ‘ie moet doen? Op de werkvloer gaat het goed, maar heldere bestuurlijke ambities en keuzes zijn nodig, en vandaaruit uitgedragen opdrachten met rugdekking."

“Mijn opvolger wens ik het goede gesprek op ooghoogte met de organisatieleiding toe. Als dat er is, komt het met wat wijsheid en geduld goed."

"Zelf zal ik vooral het contact met de talloze fijne medewerkers missen. Zowel direct inhoudelijk betrokken collega’s rond het thema gegevensbescherming, als contacten uit eerdere rollen. De prettige constructieve samenwerking – ook bij en soms juist ná stevig verschil van inzicht; waar beter dan op een universiteit is het beleefde gesprek stevig, kritisch, open, feitelijk mogelijk? – met warme persoonlijke belangstelling op de werkvloer, vind ik een van de mooiste kenmerken van onze universiteit. Het was een voorrecht daar deel van uit te maken."

"Veel van jullie zal ik vast weer tegenkomen; daar zie ik nu al naar uit. Tot die tijd: onthoud dat het gezegde “alles sal reg kom” pas af is met “as ons almal ons plig doen.” Ik wens jullie en onze universiteit alle goeds!”

Rector Henk Kummeling zegt over het vertrek van de FG: “Met zijn grote deskundigheid, kennis van onze organisatie en netwerk binnen en buiten de Universiteit, heeft Artan zich de afgelopen jaren onvermoeibaar ingezet voor het belang van persoonsgegevensbescherming. Hij was als FG het gezicht van privacy binnen de organisatie en heeft ons bij belangrijke kwesties bijgestaan en over talrijke onderwerpen geadviseerd."

“Alhoewel Artans inhoudelijke expertise en scherpe analytische geest niet ter discussie staan houden we meningsverschillen over de precieze rol van een FG en over de daarbij passende wijze van optreden. Discussies daarover gaan ten koste van de inhoudelijke inspanningen en van het bevorderen van een cultuur van persoonsgegevensbescherming. We vinden dat niet in het belang van de UU. Daarom beëindigen we de samenwerking. Met Artan zijn daarover afspraken gemaakt. Artan zal zijn werkzaamheden komende periode overdragen en zijn functie als FG per 15 november 2022 neerleggen. Wij danken hem hartelijk voor zijn jarenlange diensten en wensen hem alle goeds in zijn verdere loopbaan.”

Over de invulling van de taken van de FG vanaf 16 november volgt op korte termijn nadere informatie.